• Invigning av vårdcentral i Mora

    Idag invigdes äntligen den nya vårdcentralen, och andra nya lokaler, vid Mora lasarett. Med på invigningen var bland annat regionråd Birgitta Sacrédeus (KD), tillsammans med andra representanter från Samling för Dalarna.

    Det var i augusti 2020 som nybyggnationen vid Mora Lasarett påbörjades efter många år av trångboddhet och bristande lokaler. Nu är nybyggnationen klar och innefattar två nya byggnader med tillhörande ny sjukhusentré. I lokalerna kommer Mora Vårdcentral, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin vara verksamma.

    Nu får Mora äntligen en vårdcentral i anslutning till lasarettet. Det skapar så mycket bättre förutsättningar att kunna erbjuda befolkningen en god och sammanhållen primärvård och en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

    Stort tack till alla som har varit med och gjort detta möjligt, och grattis till alla i Mora och hela norra Dalarna som nu får ta del av de nya lokalerna!