• Kapa vårdköerna!

    När man besöker vården ska man kunna förvänta sig att man får rätt vård – i rätt tid. Alla patienter i vårt land förtjänar en god vård i rätt tid och Kristdemokraterna är fast beslutna att göra de reformer som krävs för att nå dit.

    Det är ingen tvekan om att vårdkön är ett gigantiskt politiskt misslyckande. Köerna till operation och specialistvård har mer än fördubblats under den socialdemokratiska regeringen. Bakom varje siffra i vårdkön finns en människa. Vi har kapat vårdköerna förr och vi kommer göra det igen.

    Vårdköerna och problemen i vården kommer inte lösas av sig själv. Vi måste börja reformera vården nu. Kristdemokraterna är redo att kapa vårdköerna.

    Birgitta Sacrédeus