• KD prioriterar förlossningsvården – M:s förslag är fiktion

  Tidigare i veckan fattade regionfullmäktige beslut om regionens budget för 2024. Det ekonomiska läget är tufft och besparingar på 500 miljoner kronor ligger till grund för den nya budgeten. Något som har diskuterats både i media och i fullmäktige är ett förslag från Moderaterna om att sälja förlossningsplatser till andra regioner för att tjäna pengar. Precis som barnmorskan Sofia Söderström tidigare har konstaterat på Dalademokraternas debattsida är detta förslag en ren fiktion.

  I hela Sverige råder brist på barnmorskor. Så också i Dalarna. Sommaren 2009 stängdes olyckligt Mora BB på grund av personalbrist. I Falun saknas flera barnmorsketjänster och i sommar väntas minibemanning och avsaknad av vikarier. Att i detta läge föreslå att man ska ”sälja förlossningar” för 25 miljoner kronor är inget annat än önsketänkande och falsk marknadsföring från Moderaterna.
  Födslotalet har de senaste åren sjunkit i Dalarna. 2016 föddes 3300 barn och i år väntas antalet bli enbart 2500. Detta innebär minskade bemanningskrav, och i regionens ekonomiska handlingsplan ingår en anpassning av bemanningen till de lägre födslotalen. Denna anpassning har dock i praktiken redan skett i och med barnmorskebristen, vilket kvinnoklinikens chef Emelie Sternö har redogjort för Falu-kuriren. Någon överkapacitet finns inte. Tvärtom behövs fler barnmorskor.
  Vi kristdemokrater prioriterar förlossningsvården. Vi har till exempel förstärkt specialistmödravården i Mora, satsat på ett projekt för gravida med förlossningsrädsla, prioriterat patienthotellet samt förlängt och förstärkt eftervården. Framåt vill vi arbeta för en mer barnmorskeledd förlossning där barnmorskorna får ett större ansvar och därmed ett mer intressant och attraktivt yrke. Vi önskar även återöppna Mora BB.
  I regeringsställning satsar Kristdemokraterna över 1,6 miljarder kronor på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Detta bland annat för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden. Vi har i regeringen även gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården. Den ska hitta lösningar på de problem som finns vad gäller bemanning, tryggheten för födande kvinnor och rehabilitering i eftervården.
  Förlossningsvården är en hjärtefråga för oss. Alla kvinnor och deras familjer ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter en graviditet. Våra barnmorskor och övrig personal gör ett fantastiskt jobb. Enligt en enkät från Sveriges kommuner och regioner är kvinnor i Dalarna bland de mest nöjda i landet med förlossningsvården. Personalen är dock hårt belastade. Därför behöver vi fortsätta stärka förlossningen – inte komma med fiktiva och förvillande förslag som Moderaternas.

  Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd i Dalarna