• Kostnadsfri vaccinering mot pneumokocker

    Nu blir vaccinering mot pneumokocker kostnadsfritt för dalabor över 75 år.
    För oss har det alltid varit viktigt att prioritera och fokusera på det förebyggande arbetet för att minska sjukdomar och onödigt lidande. Därför har vi, som en del av Samling för Dalarna, idag röstat för kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för personer som är i riskgrupp, över 75 år eller som bor på särskilt boende.
    Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessutom kan pneumokocker orsaka allvarligare sjukdomar såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Äldre och andra riskgrupper är särskilt utsatta och behöver vaccinskydd mot detta. Även andra kan hjälpa till att skydda sig själva och andra genom att vaccinera sig.