• Miljonsatsning på ambulanssjukvården i Dalarna

    Nu föreslår Kristdemokraterna, som en del av Samling för Dalarna, höjda grundlöner för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.

    På grund av en tidigare sjuksköterskesatsning och avvecklingen av 24/7-tilläget har sjuksköterskor inom ambulanssjukvården idag lägre lön än sjuksköterskor inom slutenvården. I syfte att åtgärda löneglappet och underlätta rekryteringen föreslås därför grundlöneökningar inom ambulansen.

    Enligt förslaget, som läggs fram för beslut i regionstyrelsen 6 februari, får en grundutbildad sjuksköterska erhålla 1000 kr mer i grundlön per månad och en vidareutbildad sjuksköterska 2500 kr. Beslutet kommer gälla från och med 1 januari, med utbetalningar senast i april, och beräknas kosta 8,5 miljoner kr årligen.

    – Det är såklart en välkommen satsning, för vi har ett tufft läge att rekrytera och bemanna våra ambulanser, kommenterar Fredrik Forselius verksamhetschef ambulanssjukvården