• Moramodellen – en inspiration för hela Dalarna

  I höstas infördes en ny arbetsmodell på Mora lasaretts medicinavdelningar. Modellen innebär kortfattat att alla yrkeskategorier ingår i team och varje dag samlas vid en rondtavla för att gå igenom patienternas läge och vårdplan. Det nya arbetssättet har lett till mer teamkänsla, bättre arbetsmiljö och effektivare vård. Därför ser vi gärna att den så kallade Moramodellen, som fått nationellt gehör, kan bli till en inspiration för hela Dalarna.

  Bakgrunden till att ett nytt arbetssätt togs fram på Mora lasarett var bland annat sjuksköterskebrist, arbetsmiljöproblem och bristfälligt teamarbete. Man hade låg bemanning på grund av uppsägningar och yrkeskategorierna arbetade långt ifrån varandra, vilket innebar krångliga informationsvägar och längre vårdtid för patienterna.

  På grund av detta tog personalen själva fram en ny arbetsmodell. Med den nya modellen blev läkarna mer involverade i patientarbetet direkt på morgonen. Alla yrkeskategorier, inklusive läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister, blev en del av team som regelbundet samlades vid en whiteboardtavla för att gå igenom aktuellt läge och aktuell vårdplan för varje patient. Rondtiden på morgonen mer än halverades. Dubbelarbetet minskade. Alla fick information direkt. Och arbetsuppgifter kunde lättare fördelas.

  Det som har skett på Mora lasarett visar tydligt att vårdens medarbetare behöver vara med och driva förbättringar. Vi i Samling för Dalarna är överens om att medarbetarna ska vara med och forma de uppdrag de har – utifrån lokala förutsättningar. Vi vill också att medarbetarna tar egna initiativ och bidrar till att lösa situationer som uppkommer. Detta önskar vi åstadkomma genom mer självstyre i verksamheten. Vårdprofessionen behöver i hög grad få leda verksamheten självständigt och få mandat för arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.

  Med detta sagt vill vi lyfta Moramodellen som ett gott exempel. Att arbeta i multiprofessionella team har visat sig leda till både effektivare vård och en bättre arbetsmiljö med daglig kompetensutveckling. Vi kommer därför att sträva efter mer teamarbete och ser gärna att Moramodellen kan inspirera andra lasarett i regionen. Det har till exempel redan påbörjats ett arbete på Falu lasarett, vilket är mycket positivt. Genom mer teambaserat arbete och lokalt framtagna arbetssätt kan vi bättre uppnå god vård i hela Dalarna.

  Birgitta Sacrédeus