• Närmare en familjecentral i Smedjebacken

    Tidigare har en avsiktsförklaring tecknats mellan Region Dalarna och Smedjebackens kommun för att gemensamt arbeta för att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen i Smedjebacken.
    Idag har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att hyra in lokaler för familjecentralen i en byggnad vid vårdcentralen. Hyreskostnaderna ska delas mellan regionen och kommunen. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning i slutet av 2024.
    Familjecentralen ska inkludera mödrahälsovård, barnhälsovård, ungdomsmottagning, samtalsmottagning för barn och unga, öppen förskola, familjebehandlare och familjerådgivning. På så sätt kan föräldrar, barn och ungdomar enkelt och snabbt få stöd, hjälp och vid behov också behandling.
    Kristdemokraterna, som en del av Samling för Dalarna, arbetar för att familjecentraler ska finnas i alla kommuner och att de ska utvecklas med till exempel ungdomsmottagning. Genom detta beslut är vi ett steg närmare på vägen.