• Nu byggs nytt Akademiskt Tandvårdshus i Falun

    Regionstyrelsen har beslutat att byggnationen av det Akademiska Tandvårdshuset ska fortsätta enligt plan. Huset ska innehålla såväl praktik, forskning och utbildning – vilket blir en attraktiv arbetsplats som ska stärka regionens tandvård framåt.
    Inrättandet av ett Akademiskt Tandvårdshus innebär att Faluns centrala allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, tandtekniskt laboratorium och Folkhälsofunktionen kommer att rymmas i samma lokaler. Utöver det kommer ett nytt centrum för forskning, utveckling och utbildning av tandläkare och tandhygienister att inrättas. Inflytt beräknas ske under 2025.
    Under byggprojektet kommer hållbarhetsaspekten att beaktas genom optimerad energianvändning och användning av närproducerat material. Placeringen i kvarteret Rödbro i Falun, i närheten av Knutpunkten, möjliggör kommunalt resande för både patienter och medarbetare.