• Skrota regionerna!

    Vårdköerna är rekordlånga. De har förvärrats av pandemin, men redan före dess hade de fördubblats under Stefan Löfvens regering. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862.

    Istället för 21 olika regioner vill vi införa ett nationellt vårdsystem som våra grannländer redan gjort. Under tiden det sker, vill vi inrätta en nationell vårdförmedning som hjälper människor att få vård i en annan region, om du har väntat för länge i din egen.

    Jonas Hillerström