• Nytt operationshus vid Mora lasarett

    För att möta framtidens vårdbehov beslutas om en ny storsatsning på Mora lasarett under måndagens fullmäktigemöte den 20 februari. En investering på 850 miljoner kronor möjliggör byggandet av ett nytt operationshus vid lasarettet. Detta kommer att stärka Mora lasarett som ett akutsjukhus och säkerställa en fortsatt god och nära vård – i hela regionen.

    Norra Dalarna visar idag på stor utvecklingskraft genom nybyggnationer och ett snabbt växande näringsliv. Samtidigt förväntas antalet invånare över 75 år öka med 35 procent till år 2050, vilket innebär ett kraftigt ökat behov av vård. Med anledning av detta kommer Mora lasarett, som redan har en central roll som akutsjukhus i länets norra delar, bli ännu viktigare i framtiden.

    För att Mora lasarett ska kunna möta de tilltagande behoven och säkra en välfungerande operationsverksamhet behövs ett nytt operationshus. Befintliga lokaler är för små och uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö, vårdhygien eller patientsäkerhet. Nya lokaler ska lösa dessa utmaningar och även bidra till en modernisering av verksamheten. Ungefär 2 000 fler operationer kommer kunna genomföras varje år. Dessutom är förhoppningen att mer trivsamma lokaler och en bättre fysisk arbetsmiljö ska underlätta kompetensförsörjningen.

    Regionen står inför stora utmaningar och måste rusta för ett allt större vårdbehov. Med denna satsning på operation och kirurgi tryggas akutsjukvården på Mora lasarett under överskådlig tid, vilket bäddar för en god och nära vård i länets norra delar. På så sätt närmar vi oss också vår gemensamma ambition: ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

    Birgitta Sacrédeus