• Mötesagenda

  Här finner du våra viktigare möten under 2020.

  Partiavdelningsårsmöte
  •  12 februari


  Partiavdelningsstyrelsen
  •  13 januari
  •  12 februari, konstituerande


  Kommunfullmäktige (gruppmöten)
  inga möten under 2020


  Kommunstyrelsen (gruppmöten)
  •  8 januari
  •  10 februari (inställt)
  •  9 mars
  •  6 april
  •  4 maj
  •  1 juni
  •  7 september
  •  5 oktober
  •  2 november
  •  30 november


  Denna sida uppdateras kontinuerligt varefter nya möten tillkommer.