• Loord nytt oppositionsråd i regionen

  Från och med måndag den 1 april är Jimmy Loord nytt oppositionsråd i region Kalmar län för Kristdemokraterna. Han efterträder Gudrun Brunegård som vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård, samtidigt som Brunegård efterträder Loord som riksdagsledamot från Kalmar län.

  Som nytt oppositionsråd i region Kalmar län tar Loord över ansvaret för den oppositionella insynen i hälso- och sjukvårdsfrågor samt folktandvård. Kristdemokraterna i Emmaboda önskar Jimmy Loord ett stort lyck...

 • KD får två oppositionsråd i region Kalmar län

  När valet av regionstyrelse och regionråd hade förrättats, blev det klart att Kristdemokraterna kommer att ha två ordinarie samt ersättande ledamöter i regionstyrelsen, men samtidigt även två oppositionsråd. I oppositionen får vi hand om ärenden kring hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

  Valet till regionstyrelsen blev: • Gudrun Brunegård, ordinarie • Anders Andersson, ordinarie • Chatrine Pålsson Ahlgren, ersättare • Eric Dicksson, ersättare

  Oppositionsråden blev: • Gudrun...

 • M+KD = Alliansen

  Under landstingsfullmäktige på Stufvenäs den 3 oktober presenterades det nya oppositionssamarbetet mellan oss kristdemokrater och våra vänner i Moderata samlingspartiet. Detta samarbete kom till eftersom våra förra vänner i Centerpartiet och Liberalerna valde att sätta sig i knät på Socialdemokraterna, istället för att gå fram med Alliansen i Kalmar län som man tydligt bedrev valrörelse på.

  Med vår M&KD-allians kommer vi även att lägga fram ett gemensamt förslag på regionplan mot f...

 • Stärk hälsofrämjande och nära hälso- och sjukvård!

  ”Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande arbete ska stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor är viktiga faktorer för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika samhällsaktörer.” (Kristdemokraternas princippr...

 • Fler distriktsläkare för bättre kontinuitet

  För patienterna är det viktigt att den basala hälso- och sjukvården finns nära och lätt tillgänglig. Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Den behöver stärkas för att klara framtidens uppdrag. För att hälsocentralerna ska kunna fullgöra sitt uppdrag behövs fler distriktsläkare.

  Vi vill öka antalet distriktsläkartjänster, så att vi uppnår ett mål på 1000 patienter per läkare, mot nuvarande mål på 1650. På så sätt får patienten större möjlighet att få träffa sin läkare samma dag...

 • Hälso- och sjukvård och tandvård

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.” (Kristdemokraternas principprogram s.61)

  Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor. Det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela människan. Hälsofrämjande och fö...

 • Bättre resande för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

  Många äldre lider av ensamhet. Denna förstärks ibland av dålig ekonomi, som gör att man inte kan träffa vänner och gå på aktiviteter som tidigare. Detta gäller även personer med funktionsnedsättningar. Kristdemokraterna har varit drivande för att göra det billigare för pensionärer att resa med kollektivtrafik. Dagens Seniorkort tillåter dock bara resande under vissa tider. För dem som bor i en stor tätort är det inga problem men bor man på landsbygden blir utbudet mycket begränsat. Villkoren ...

 • Vi vill inrätta vårdplatsgaranti

  Hösten 2016 sedan stängde landstinget ett stort antal vårdplatser, utan föregående politiska beslut och utan analys av hur en neddragning skulle genomföras utan att medföra allt för stora negativa konsekvenser för patienter och personal. Det yttre skälet som den rödgröna majoriteten angav var bristen på sjuksköterskor.

  Kristdemokraterna protesterade kraftfullt och anordnade en namninsamling med uppropet ”Stärk sjuksköterskornas status! Öppna vårdplatserna!”. 8820 länsbor ställde sig ba...

 • Ambulanshelikopter i Kalmar län

  Att få vård i rätt tid är en fråga om liv och död. Vården idag är inte jämlik i länet. Om du befinner dig på fel plats när du drabbas av en svår olycka eller allvarlig sjukdom, som stroke eller hjärtinfarkt, är chansen att överleva utan kvarstående men kraftigt försämrad. Vid en hjärtinfarkt i Hultsfred, en stroke i skärgården, en bilolycka på smal trafiksträcka med vajerräcken eller en skallskada på norra Öland så är framkomlighet och tid begränsande faktorer. Fler liv kan räddas och människ...