• Förtroendevalda

  Under mandatperioden 2018 – 2022 är våra förtroendevalda:

  Gull-Britt Hellborg
  •  ledamot i kommunfullmäktige
  •  ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
  •  ledamot i kommunstyrelsen
  •  ledamot i socialnämnden
  •  ersättare i bildningsnämnden (fr.o.m. 2021-09-27)
  •  ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet

  Torgny Karlsson
  •  ersättare i kommunfullmäktige
  •  ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  •  ersättare i bildningsnämnden (t.o.m. 2021-09-27)
  •  förste vice ordförande i näringslivsrådet

  Anne Gustavsson
  •  ersättare i kommunfullmäktige
  •  ersättare i teknik- och fritidsnämnden
  •  ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet

  Kerstin Fridholm (t.o.m. 2020-09-28)
  •  ersättare i socialnämnden
  •  vigselförrättare

  Helena Berzelius (fr.o.m. 2021-06-30)
  •  ersättare i bygg- och miljönämnden
  •  ersättare i socialnämnden

  Albin Johansson
  •  ersättare i bygg- och miljönämnden (t.o.m. 2021-06-30)
  •  ersättare i socialnämnden (mellan 2020-09-28 – 2021-06-30)

  Mac Hellborg
  •  ledamot i Gustaf och Olof Petersons stiftelse
  •  huvudman i Långasjö sockens sparbanksstiftelse

  Mikael Berzelius (t.o.m. 2021-03-02)
  •  vice ordförande i revisionen
  •  revisor med fokus på bildningsnämnden
  •  revisor med fokus på Emmaboda Elnät AB
  •  revisor med fokus på Emmaboda Energi och Miljö AB

  Anders Johansson (fr.o.m. 2021-03-02)
  •  vice ordförande i revisionen
  •  revisor med fokus på bildningsnämnden
  •  revisor med fokus på Emmaboda Elnät AB
  •  revisor med fokus på Emmaboda Energi och Miljö AB

  Läs mer här