• Förtroendevalda

  Under mandatperioden 2018 – 2022 är våra förtroendevalda:

  Gull-Britt Hellborg
  •  ledamot i kommunfullmäktige
  •  ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
  •  ledamot i kommunstyrelsen
  •  ledamot i socialnämnden
  •  ersättare i socialnämndens utskott
  •  ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet

  Torgny Karlsson
  •  ersättare i kommunfullmäktige
  •  ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  •  ersättare i bildningsnämnden
  •  förste vice ordförande i näringslivsrådet

  Anne Gustavsson
  •  ersättare i kommunfullmäktige
  •  ersättare i teknik- och fritidsnämnden
  •  ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet

  Kerstin Fridholm
  •  ersättare i socialnämnden
  •  vigselförrättare

  Albin Johansson
  •  ersättare i bygg- och miljönämnden

  Mac Hellborg
  •  ledamot i Gustaf och Olof Petersons stiftelse
  •  huvudman i Långasjö sockens sparbanksstiftelse

  Mikael Berzelius
  •  vice ordförande i revisionen
  •  revisor för bildningsnämnden (särskilt)
  •  revisor för Emmaboda Elnät AB (särskilt)
  •  revisor för Emmaboda Energi och Miljö AB (särskilt)

  Läs mer här


  Gull-Britt Hellborg
  •  ersättare i regionfullmäktige
  •  nämndeman i förvaltningsrätten i Växjö