• Styrelsen

  När inte årsmötet är samlat så är det styrelsen som är partiavdelningens högsta beslutande organ. Det som partiavdelningsstyrelsen ska göra är bland annat att leda verksamheten, ordna aktiviteter, fördela förtroendeuppdrag, utse funktionärer, besluta i principiellt viktiga kommunpolitiska frågor, främja utbildningsverksamheten med mycket mer.

  Ledamöter 2021:
  • Torgny Karlsson, ordförande
  • Anne Gustavsson, vice ordförande
  • Mikael Berzelius
  • Gull-Britt Hellborg
  • Mac Hellborg
  vakant
  • Albin Johansson

  Ersättare 2021:
  • Maria Karlsson Olvestrand
  • Daniel Jonsson
  • Katarina Jonsson


  Uppdrag inom partiavdelningen

  • Mikael Berzelius (kassör, medlemsansvarig, lotteriansvarig samt val- och kampanjledare)
  • Albin Johansson (sekreterare, organisationssekreterare, utbildnings- och studieledare samt registeransvarig)
  • Lars Sternegård (revisor)
  • Evald Månsson (revisorsersättare)


  Ombud till partidistriktets årsmöten

  • Albin Johansson (ordinarie)
  • Torgny Karlsson (ordinarie)
  • Anne Gustavsson (ordinarie)
  • Maria Karlsson Olvestrand (ordinarie)
  • Mikael Berzelius (ersättare)
  • Daniel Jonsson (ersättare)
  • Katarina Jonsson (ersättare)
  • Gull-Britt Hellborg (ersättare)


  Representant på distriktsnivå

  • Anne Gustavsson (ersättare i partidistriktsstyrelsen)