• Styrelsen

  När inte årsmötet är samlat så är det styrelsen som är partiavdelningens högsta beslutande organ. Det som partiavdelningsstyrelsen ska göra är bland annat att leda verksamheten, ordna aktiviteter, fördela förtroendeuppdrag, utse funktionärer, besluta i principiellt viktiga kommunpolitiska frågor, främja utbildningsverksamheten med mycket mer.

  Ledamöter:
  • Torgny Karlsson, ordförande
  • Anne Gustavsson, vice ordförande
  • Mikael Berzelius
  • Gull-Britt Hellborg
  • Mac Hellborg
  • Kerstin Fridholm
  • Albin Johansson

  Ersättare:
  • Maria Karlsson Olvestrand
  • Daniel Jonsson
  • Katarina Jonsson


  Uppdrag inom partiavdelningen

  • Mikael Berzelius (kassör, medlemsansvarig och registeransvarig)
  • Kerstin Fridholm (val- och kampanjledare samt lotteriansvarig)
  • Albin Johansson (sekreterare, utbildnings- och studieledare samt ansvarig för sociala medier)
  • Lars Sternegård (revisor)
  • Evald Månsson (revisorsersättare)


  Ombud till partidistriktets årsmöten

  • Torgny Karlsson (ordinarie)
  • Anne Gustavsson (ordinarie)
  • Kerstin Fridholm (ordinarie)
  • Maria Karlsson Olvestrand (ordinarie)
  • Daniel Jonsson (ersättare)
  • Katarina Jonsson (ersättare)
  • Mikael Berzelius (ersättare)


  Representant på distriktsnivå

  • Anne Gustavsson (ersättare i partidistriktsstyrelsen)