• Årsmötet 2019

  Den 15 februari höll Emmaboda partiavdelning sitt ordinarie partiavdelningsårsmöte för 2019 på Allégården i Långasjö. Antalet deltagare var tolv röstberättigade medlemmar.

  Gästtalare på detta årsmöte var Emmaboda kommuns nya kommunalråd, Johan Jonsson (C), som talade om sin uppväxt, historia och sina framtidsambitioner. Under årsmötet sade Jonsson även att de viktigaste frågorna för honom under denna mandatperiod är näringslivet, skolan och bostadsbyggandet.

  Under mötesförhandlingarna godkändes verksamhetsberättelsen för 2018, verksamhetsrapporten för 2018, resultat- och balansräkningen för 2018 samt revisorernas berättelse för 2018. En ny budget för 2019 antogs och likaså en verksamhetsplan.

  Till ordförande och vice ordförande omvaldes Torgny Karlsson respektive Anne Gustavsson. Till ledamöter i styrelsen valdes Mikael Berzelius (omval), Gull-Britt Hellborg (omval), Mac Hellborg (omval), Kerstin Fridholm (nyval) och Albin Johansson (omval). Ersättare blev Maria Karlsson Olvestrand (nyval), Daniel Jonsson (nyval) och Katarina Jonsson (nyval).
  Val- och kampanjledare under 2019 blev Mac Hellborg och som ombud till partidistriktsårsmötena under året sänder Emmaboda partiavdelning Torgny Karlsson, Anne Gustavsson, Mac Hellborg och Kerstin Fridholm som ordinarie. Ersättare blev Maria Karlsson Olvestrand, Daniel Jonsson, Katarina Jonsson och Mikael Berzelius.


  Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Torgny Karlsson (ordförande) på mejl, eller Albin Johansson (sekreterare) på mejl.