• Årsmötet 2018

  Den 28 februari höll Emmaboda partiavdelning sitt ordinarie partiavdelningsårsmöte för 2018 på Nöjeshuset i Emmaboda. Antalet deltagare var tio röstberättigade medlemmar.

  Samuel Svensson, kommunrevisionens ordförande och kristdemokrat, talade på årsmötet om sin roll som revisor och vad det uppdrag innebär. Alla fick därefter ställa frågor som uppkom under hans anförande.

  Under mötesförhandlingarna godkändes verksamhetsberättelsen för 2017, resultat- och balansräkningen för 2017 samt revisorernas berättelse för 2017. Dessutom antogs budgeten för 2018.

  Till ordförande och vice ordförande omvaldes Torgny Karlsson respektive Anne Gustavsson. Till ledamöter i styrelsen valdes Mikael Berzelius (omval), Gull-Britt Hellborg (omval), Mac Hellborg (omval), Anders Johansson (nyval) och Albin Johansson (nyval). Ersättare blev Ros-Marie Sandberg (omval), Lotta Odlingson (omval), Kerstin Fridholm (nyval).

  Val- och kampanjledare under 2018 blev Mac Hellborg, som får hjälp av Torgny Karlsson och Albin Johansson som valdes till valarbetare. Som ombud till partidistriktsårsmötena under 2018 sänder Emmaboda partiavdelning Torgny Karlsson, Anne Gustavsson, Mac Hellborg och Gull-Britt Hellborg som ordinarie samt Kerstin Fridholm, Maria Karlsson Olvestrand, Anders Johansson och Mikael Berzelius som ersättare.


  Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Torgny Karlsson (ordförande) på mejl, eller Gull-Britt Hellborg (sekreterare) på mejl.