• Budgetramarna för 2020 antagna

  Vid kommunfullmäktige antogs budgetramarna för 2020 för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, valnämnden, Möjligheternas Hus AB samt räddningstjänstförbundet. Dessutom beslutades preliminärt Emmaboda kommuns andel till överförmyndarnämnden.

  De styrande partierna Centerpartiet, Moderata samlingspartiet, Bästa Alternativet och Kristdemokraterna hade gjort upp med Socialdemokraterna kring budgeten. Detta gjorde att Socialdemo...

 • Toppenresultat i Emmaboda!

  Kristdemokraterna får i EU-valet 8,22% och 289 röster! Detta är en ökning med +2,68 och 106 röster.

  Vårt mål var att nå 8,31% vilket var mycket nära att vi gjorde, och som såg ut att nås på valnatten. Tyvärr uppnåddes inte målet men vi gjorde ändå ett mycket bra val och det bästa EU-valsresultatet någonsin för oss i Emmaboda kommun.

  Vi vill tacka alla som röstade på oss i Emmaboda kommun!

 • Budgeten för 2019 antagen

  Under kommunfullmäktige den 17 december antogs den budget som vi kristdemokrater tillsammans med Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Bästa Alternativet hade lagt fram. Detta är den första borgerliga budget sedan 1993 som kommunfullmäktige har antagit.

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna lade under sittande fem tilläggsyrkanden. Alla dessa yrkanden avslogs med röstsiffrorna 23 ja, 16 nej och 2 avstår som innebär att Sverigedemokraterna stöttade majoritetens förslag meda...

 • Återremiss begärd av budgeten

  Under kommunfullmäktigemötet på måndagen kunde kommunen få en budget på plats inför 2019 men eftersom S och MP, men även V, yrkade på och röstade för återremiss av ärendet kommer inte en budget att vara på plats innan 17 december. Återremissen var, enligt S, på grund av att S+MP inte hade kunnat läsa igenom förslaget under helgen.

  Till råga på allt så påstod en av de socialdemokratiska ledamöterna att kommunstyrelsen inte hade berett ärendet. Det har KS givetvis gjort och det gjordes u...

 • Budgeten 2019 av nya styret presenterad!

  Det nya styret där vi kristdemokrater, tillsammans med Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Bästa Alternativet ingår, presenterade under torsdagen kommande års budget. Nya, stora och nödvändiga satsningar presenterades i förslaget. Bland annat kommer bygdepengen, som vi var ensamma om att driva, att införas med 150 000 kronor i öronmärkning 2019.

  Det viktigaste med vårt budgetförslag är att ordning och reda ska råda i ekonomin. Därför sker det under 2019 en åtstramning för att i...

 • Vi vill ta ansvar för Emmaboda kommun

  Valet till kommunfullmäktige är över och Alliansen i Emmaboda (C, M, KD) har faktiskt fått väljarnas förtroende. I det här valet får vi gemensamt 15 mandat till skillnad mot valet 2014 då vi fick 14 mandat. För S, V och MP som förra valet fick 22 mandat, får i detta val 18 mandat som är en minskning med fyra mandat. Däremot har vi inte egen majoritet och därför är vi kristdemokrater öppna för samtal med BA och MP som fick 3 respektive 1 mandat i årets val.

  Väljarna har alltså sagt sitt...

 • Största utmaningen blir ekonomin

  Under flera år har bildningsnämnden och socialnämnden gått minus i sina bokslut och redan nu har bildningsnämnden ett minus på 12 miljoner medan socialnämnden har ett minus på 5,5 miljoner. Minus finns även hos teknik- och fritidsnämnden på 1,7 miljoner samt hos bygg- och miljönämnden på 0,7 miljoner. Alltså har ett minus på 19,9 miljoner redan uppkommit inom organisationen, och det är sex månader kvar av året.

  Socialdemokraterna har nu äntligen vaknat och begärt djupanalyser av bildni...

 • Vad hände med Vänsterpartiets ”kulturvärnande”?

  Det är ett mycket tokigt beslut som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tagit, att det ska sparas 3% på bildningsnämnden verksamhetsområden. Dessa besparingskrav riktar sig mot Kulturskolan samt elevstöd och elevhälsa. Varför genomför man sådana här besparingskrav på verksamheter som är mycket viktiga för barn och ungdomar?

  Vid valet 2014 gick Vänsterpartiet ut med att Kulturskolan är en av deras valfrågor i kommunvalet samma år. ”Kulturskolan ska vara gratis” sade ma...

 • Vi är inte emot en varmvattenbassäng

  Vid budgetfullmäktige efter valet ska det tas ställning till om kommunen ska ta en nyupplåning på 15 miljoner för att anlägga en varmvattenbassäng i Emmaboda Bad- och träningscenter. Varmvattenbassängen, med renovering av hela simhallen, skulle sammanlagt kosta 34 miljoner kronor. Vi kristdemokrater kan inte förstå varför det nuvarande kommunstyret S+V vill bekosta en varmvattenbassäng när en av våra absolut viktigaste kärnverksamheter går på knäna. Många av dessa miljoner kronor ser vi i dag...