• Årsmötet

    Partiavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska sammanträda senast vecka 8. Alla medlemmar inom Emmaboda partiavdelning är välkomna att delta, men endast betalande medlemmar har röst-, yttrande-, förslags- och motionsrätt.

    Det är på årsmötena som styrelsen väljs, verksamhetsplan antas, ombud till partidistriktets årsmöten utses, budget beslutas med mycket mer. Det är med andra ord på årsmötena som hela partiavdelningens spännande framtid står på spel!


    Du finner tidigare partiavdelningsårsmöten under vänstermenyn.