• Valfond

    Vill du hjälpa oss att driva en stark valrörelse inom Emmaboda kommun 2022? Då kan du sätta in ett valfritt belopp på bankgiro 5121-5721. Ange ”Valfond 2022” samt förnamn, efternamn, ort och e-post under meddelande. (OBS! Du måste fylla i allt detta, eventuellt mobilnummer istället för e-post.

    Du kan även stödja vår nationella valfond genom att ge en gåva.


    De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga donationer som är över 23 800 (2021) till Kammarkollegiet (lag 2014:105). Vi följer lagstiftningen för behandling av personuppgifter – GDPR. Läs vår integritetspolicy här kristdemokraterna.se/integritetspolicy.

    Om du har frågor om lag 2014:105 eller GDPR kontakta helpdeks@kristdemokraterna.se