• Utred möjligheten att bussar kör till badplatserna

    På 24Emmaboda.se från 1 juli kan man läsa om en kommuninvånare som frågar kommunen varför bussar till kommunens badplatser inte ordnas. Det är givetvis en mycket bra idé men samtidigt en svår fråga för kommunen att lösa eftersom stora delar av busstrafiken handhas av landstinget idag. Vi står dock mycket positiva bakom förslaget och vill driva på för att hitta en lösning bakom denna idé. Det är självklart att barnen på ett enkelt sätt ska kunna ta sig från samhällena och ut till våra många ba...