• Budgetramarna för 2020 antagna

  Vid kommunfullmäktige antogs budgetramarna för 2020 för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, valnämnden, Möjligheternas Hus AB samt räddningstjänstförbundet. Dessutom beslutades preliminärt Emmaboda kommuns andel till överförmyndarnämnden.

  De styrande partierna Centerpartiet, Moderata samlingspartiet, Bästa Alternativet och Kristdemokraterna hade gjort upp med Socialdemokraterna kring budgeten. Detta gjorde att Socialdemo...

 • Toppenresultat i Emmaboda!

  Kristdemokraterna får i EU-valet 8,22% och 289 röster! Detta är en ökning med +2,68 och 106 röster.

  Vårt mål var att nå 8,31% vilket var mycket nära att vi gjorde, och som såg ut att nås på valnatten. Tyvärr uppnåddes inte målet men vi gjorde ändå ett mycket bra val och det bästa EU-valsresultatet någonsin för oss i Emmaboda kommun.

  Vi vill tacka alla som röstade på oss i Emmaboda kommun!

 • Loord nytt oppositionsråd i regionen

  Från och med måndag den 1 april är Jimmy Loord nytt oppositionsråd i region Kalmar län för Kristdemokraterna. Han efterträder Gudrun Brunegård som vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård, samtidigt som Brunegård efterträder Loord som riksdagsledamot från Kalmar län.

  Som nytt oppositionsråd i region Kalmar län tar Loord över ansvaret för den oppositionella insynen i hälso- och sjukvårdsfrågor samt folktandvård. Kristdemokraterna i Emmaboda önskar Jimmy Loord ett stort lyck...

 • Budgeten för 2019 antagen

  Under kommunfullmäktige den 17 december antogs den budget som vi kristdemokrater tillsammans med Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Bästa Alternativet hade lagt fram. Detta är den första borgerliga budget sedan 1993 som kommunfullmäktige har antagit.

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna lade under sittande fem tilläggsyrkanden. Alla dessa yrkanden avslogs med röstsiffrorna 23 ja, 16 nej och 2 avstår som innebär att Sverigedemokraterna stöttade majoritetens förslag meda...

 • Återremiss begärd av budgeten

  Under kommunfullmäktigemötet på måndagen kunde kommunen få en budget på plats inför 2019 men eftersom S och MP, men även V, yrkade på och röstade för återremiss av ärendet kommer inte en budget att vara på plats innan 17 december. Återremissen var, enligt S, på grund av att S+MP inte hade kunnat läsa igenom förslaget under helgen.

  Till råga på allt så påstod en av de socialdemokratiska ledamöterna att kommunstyrelsen inte hade berett ärendet. Det har KS givetvis gjort och det gjordes u...

 • Budgeten 2019 av nya styret presenterad!

  Det nya styret där vi kristdemokrater, tillsammans med Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Bästa Alternativet ingår, presenterade under torsdagen kommande års budget. Nya, stora och nödvändiga satsningar presenterades i förslaget. Bland annat kommer bygdepengen, som vi var ensamma om att driva, att införas med 150 000 kronor i öronmärkning 2019.

  Det viktigaste med vårt budgetförslag är att ordning och reda ska råda i ekonomin. Därför sker det under 2019 en åtstramning för att i...

 • KD får två oppositionsråd i region Kalmar län

  När valet av regionstyrelse och regionråd hade förrättats, blev det klart att Kristdemokraterna kommer att ha två ordinarie samt ersättande ledamöter i regionstyrelsen, men samtidigt även två oppositionsråd. I oppositionen får vi hand om ärenden kring hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

  Valet till regionstyrelsen blev: • Gudrun Brunegård, ordinarie • Anders Andersson, ordinarie • Chatrine Pålsson Ahlgren, ersättare • Eric Dicksson, ersättare

  Oppositionsråden blev: • Gudrun...

 • M+KD = Alliansen

  Under landstingsfullmäktige på Stufvenäs den 3 oktober presenterades det nya oppositionssamarbetet mellan oss kristdemokrater och våra vänner i Moderata samlingspartiet. Detta samarbete kom till eftersom våra förra vänner i Centerpartiet och Liberalerna valde att sätta sig i knät på Socialdemokraterna, istället för att gå fram med Alliansen i Kalmar län som man tydligt bedrev valrörelse på.

  Med vår M&KD-allians kommer vi även att lägga fram ett gemensamt förslag på regionplan mot f...

 • Vi vill ta ansvar för Emmaboda kommun

  Valet till kommunfullmäktige är över och Alliansen i Emmaboda (C, M, KD) har faktiskt fått väljarnas förtroende. I det här valet får vi gemensamt 15 mandat till skillnad mot valet 2014 då vi fick 14 mandat. För S, V och MP som förra valet fick 22 mandat, får i detta val 18 mandat som är en minskning med fyra mandat. Däremot har vi inte egen majoritet och därför är vi kristdemokrater öppna för samtal med BA och MP som fick 3 respektive 1 mandat i årets val.

  Väljarna har alltså sagt sitt...

 • Stärk hälsofrämjande och nära hälso- och sjukvård!

  ”Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande arbete ska stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor är viktiga faktorer för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika samhällsaktörer.” (Kristdemokraternas princippr...