Fler hyresrätter måste byggas.

Uttalande från Kristdemokraternas i Habos årsmöte 2017-02-13.

Habo kommun har den kraftigaste tillväxten i Jönköpings län tillsammans med Jönköpings kommun. Kommunen växer med cirka 2 procent per år. Inom de närmaste åren beräknas Habo överskrida 12 000 invånare. För kommunen är detta glädjande och visar på att Habo är en attraktiv kommun att bo och leva i. Vad vi upplever i Habo idag och har gjort sedan många år tillbaka är bristen på framför allt hyreslägenheter.

Habo kommuns stora utmaningar är att säkerställa ett tryggt boende för de äldre som vill lämna sina hus för ett boende i centrumnära lägenheter. Men också för andra grupper exempelvis ungdom och för de nyanlända som Habo kommun har ett åtagande att ta emot. Vi ser också svårigheten för företag och kommun när man ska rekrytera personal att kunna hänvisa till ett boende i kommunen förutom villamarknaden. En annan grupp är de som av familjeskäl tvingas sälja sin villa och inte kan bo kvar i Habo på grund av lägenhetsbrist. Detta är ett stort problem för Habo kommun.

Habo kommun måste på ett tydligare sätt vara en drivande aktör för att få fler hyresrätter tillstånd i Habo kommun. Detta genom att aktivt och skyndsamt bearbeta det kommunala bostadsbolaget och inleda samtal med andra aktörer på marknaden för att finna framkomliga lösningar för att möjliggöra nybyggnation av framför allt hyresrätter. Detta har också uppmärksammats i en gemensam motion från majoritetspartierna till kommunfullmäktige.