Malmborg far med osanning

imageIPHVPA33”I Habo riktar man in sig på denna grupp och man ger en felaktig och vriden information”, skriver Hans Jarstig (KD).

Malmborg far med osanning

Än en gång blottar Morgan Malmborg och SD sin okunnighet.

Svar till Malmborg: ”Vad händer med Habo”.

Malmborg ondgör sig över projektpengar för en integrationssatsning som Habo kommun tillsammans med Vuxenskolan sökt och där Habo kommun är projektledare. Ansökningar av detta slag är delegerat till förvaltningsnivå och är inte ovanligt. Medel söks från exempelvis stat, region eller länsstyrelsen. Liknade projekt i Habo är t.ex. DUA – unga i arbete. Men i detta fall handlar det om integration och då skriker Malmborg och SD.

Att Malmborg och SD är främlingsfientliga finns det inget tvivel om. I Habo riktar man in sig på denna grupp och man ger en felaktig och vriden information. Man skapar det kaos man talar om, blandar ihop rikspolitik med kommunpolitik på ett sätt som förvirrar många inte minst dom själva. Man låter medborgarna tro att om Habo vägrade ta emot flyktingar och ensamkommande skulle de äldre få det bättre. Vad man inte uttrycker är att Habo i själva verket har en bra äldreomsorg.

Malmborg far med osanning. Han säger att Habo kommun byggt ”flyktingboenden” för 35 miljoner kronor men i själva verket har Habo kommun byggt HVB för 13,8 miljoner kronor och förvärvat Västersol för 4,3 miljoner. Habo kommun liksom landets övriga kommuner blir anvisade flyktingar som fått asyl, detta kan vi inte säga nej till. Habo har historiskt tagit mot mycket få invandrare liksom den kommun han refererade till som hade folkomröstning 1988…

Men, Malmborgs analys av vad som kommer att hända när ersättningsnivåerna sänks är riktig, (även om han också här höftar med siffrorna). I Habo har vi politiskt från majoriteten starkt reagerat mot detta förslag likaså från tjänstemannanivå.

Låt oss inte luras av tal om kaos – Habo är en välmående och attraktiv kommun med duktiga medarbetare, framgångsrika företag och bra skola och äldreomsorg. Givetvis har vi utmaningar men detta beror inte bara på flykting och integration.

Hans Jarstig (KD)

Kommunalråd