Vitsippspriset tilldelas alla medarbetare inom socialförvaltningen!