Olycksdrabbad väg finns inte med i åtgärdsplan: ”195:an behöver åtgärdas snarast.

En otroligt intressant fredag tillsammans med Magnus Jacobsson (KD) 2:e vice ordförande i riksdagens trafikutskott. Besök på G. Claessons Transport AB där Christer Claesson tog emot oss och Omnibusslinjen Habo Hjo där vi träffade familjen Carlstein. Transportnäringens utmaningar diskuterades.
På eftermiddagen lades fokus på den hårt trafikerade och olycksdrabbade väg 195. Givande samtal med räddningstjänsten, NTF och KD:s representant i TIM-nämnden Arnold Carlsson. För KD i Habo tillsammans med Alliansen är detta en högst prioriterad fråga.

Bygg om och bredda 195:an