Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!

Föreningarna på Hammarö gör ett storartat arbete och är en viktig del av att skapa ett gott samhälle. Kristdemokraterna vill utveckla detta ytterligare genom att införa en modell för ”Idéburet Offentligt Parterskap (IOP)”.  Vi tror att detta är en pusselbit för att nå kommunfullmäktiges mål att bli ”Sveriges friskaste kommun”. Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö

artikel i nwt 4/2

Win-win! Hammarö har lämpliga lokaler lediga och det behövs fler närvårdsplatser i Värmland. Därför har Mattias Joelsson, gruppledare för KD på Hammarö, lagt en motion i kommunfullmäktige att kommunen ska ta kontakt med regionen för att undersöka möjligheten att skapa nya närvårdsplatser.

Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng

Vitsippspriset 2021

Med ett stort och varmt hjärta för alla barns rätt till en bra start i livet startade Therese Familjehjälpen Hammarö.
För sitt handfasta initiativ som hjälper behövande och inspirerar och utmanar omgivningen till socialt engagemang tilldelas Therese Vitsippspriset 2021. Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!

Kristdemokraterna har kämpat för återuppbyggnaden av Götetorpsskolan F-6 och nu står en ny skola klar.  Det har varit en lång väntan och många turer i politiken sedan den gamla skolan brann ner nyårsafton 2015. Efter höstlovet 2021 flyttade eleverna in igen, efter 6 år i tillfälliga lokaler på Hammarö utbildningscenter. Vi har varit på rundtur och gläds över den fina skolan och den väl genomtänkta utemiljön. Läs mer