Tillsammans kan vi!

Du behöver Hammarö och Hammarö behöver dig. Ett gott samhälle skapar vi tillsammans. Demokratin är inte självklar, den måste försvaras.  Valdeltagande, aktiva politiker, respektfull dialog och att söka det bästa för alla är bärande delar i ett gott samhälle. Det är idag ett högt valdeltagande på Hammarö, men det kan och bör vara ännu fler som engagerar sig som aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Tänk inte att det är någon annan som kan göra det. Det här kanske är din uppgift för en period. Börja med att bli medlem och var med på månadsmöten, så kommer du upptäcka hur mycket du faktiskt kan vara med och påverka och att det spelar roll vad du tycker och tänker. Bli medlem i Kristdemokraterna genom att gå in på Kd.nu/blimedlem.  Välkommen!

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson

Pristagaren Anna Persson

Årets pristagare är Anna Persson som har startat Trygghetsvandrarna på Hammarö.

Motiveringen lyder:
För sitt initiativ och engagemang  att skapa Trygghetsvandrarna på Hammarö. En förebild som visar stort hjärta för nästa generation. Tack Anna, du gör Hammarö till en ännu bättre plats.

Läs mer

Nolgårds förskola behålls!

Kristdemokraterna har deltagit och tagit ett viktigt beslut för framtidens förskoleorganisation på Hammarö. KD valde tillsammans med övriga partier att behålla Nolgårds förskola, med sin strategiska placering i ett närområde som kommer expandera. Förskolan ger en närhet till de barn som kommer flytta in och för de som redan bor i området. Läs mer