• Liason Entre Action de Développement de lÉoconomie Rurale

  Förkortat LEADER! På svenska Samverkande aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Hur som helst är detta ett projekt som jag har intresse i. Jag är ledamot i LAG. Vilket är en förkortning av Local Action Group.

  Idag har vi fått en lista med alla förkortningar som kan komma ifråga. Det är tjugo för mig, helt nya förkortningar.

  Den konferensutbildning jag nu är med på utanför Enköping ska medverka till att vi använder de 52 miljoner vi har att fördela till just det avs...

 • Olämpligt SD uppträdande

  Sverigedemokraten Eskil Berglund framförde i kommunfullmäktige i Upplands-Bro den 18/11 2015 att han ansåg det olämpligt att utse Marianne Kjellberg som borgerlig begravningsförrättare om hon ”som han hört” var baptist och kristen. Övertramp och strider både mot svensk grundlag och FN deklaration om människors lika värde. Man kan förvänta sig att en partiföreträdare inte diskriminerar någon på grund av sin tro, hudfärg eller sexuell läggning. Religionsfriheten är viktig att försvara i alla sa...

 • Nu är det budgetfullmäktige!

  Nu har koalitionen presenterat budgeten för 2016. Vi som samarbetar i majoritet kan lova att det vi säger blir genomfört. 1,2 mdr kronor är fördelade och våra politiska mål är framlagda och visst syns det att kristdemokraterna har inflytande.

  Särskilt värdighetsgarantin för äldre och LOV i hemtjänsten känns igen.

  Det största beviset för ett gott samarbete mellan två partier från fd Alliansen och De rödgröna är att oppositionen har svårt att kritisera budgeten och det gäller både...

 • Dags för Budget 2016.

  Imorgon onsdag är det dags att besluta om budget  på 1,2 miljarder kronor för 2016. Vi anslår över 51 nya miljoner kronor på välfärden varav 30 miljoner satsas på utbildning, 14 miljoner satsas på äldreomsorg och socialnämnden ansvarsområden.

  Följ budgetdebatten på kommunens hemsida www.upplands-bro.se.

  Vi börjar klockan 10.00 och håller troligen på till sent på kvällen.

  På många håll är det minoritetsledda kommuner och då är utgången av budgetfullmäktige en riktig rysare...

 • SD fick oväntat stöd av M och FP

  Vid kommunstyrelsen den 11/11 fanns ett ärende på dagordningen av det mer ovanliga slaget. Det skulle utses en ny borgerlig begravningsförrättare efter den som flyttat och därför slutat. Ärendet hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen utan särskilt stor uppmärksamhet. Men när frågan skulle slutligen avgöras i kommunfullmäktige så stödde M och FP Sverigedemokraternas yrkande på att minoritetsåterremittera frågan till kommunstyrelsen ännu en gång. SD ville utse ytterligare en förrättare och...

 • Vem gör vad?

  Det finns förväntningar! Att politiker ska åstadkomma förbättringar i stort sett inom allt och åt alla förväntningar. Det är svårligen möjligt! Ett bra tips är att skilja på vad och hur. Vad som ska göras bestäms av politiker men hur det ska göras bestäms av anställda tjänstemän. Ett bra exempel är ett vägbygge. Politiker anslår medel och beslutar var vägen ska dras och vägbyggarna skapar den. Enkelt och pedagogiskt-eller hur? Men det blir svårare när en tjänsteman hamnar i onåd hos medborgar...

 • Säljer inte till Stockholmare!

  – Nu lämnar vi gården! det är är två bönder på Gotland som passerat åttio och bestämt sig för att flytta till det litet större samhället Hemse och en enplansvilla. Den tidigare bondgården har de slitit färdigt på. Där fanns kor, får och höns. Nu är den tom.

  De har sålt av mark och nu ska gården säljas, men inte till någon Stockholmare.

  – Brukar ni titta på ”Så mycket bättre”, frågar jag. -En gång svarar kvinnan. Förresten är det synd om grannarna säger ho...