• Tack!

  Tack till alla som på olika sätt hjälpte till i valrörelsen 2014! Tack för alla samtal och möten med engagerade medborgare! Kristdemokraterna i Järfälla kommer fortsätta att jobba med att vara en röst som hörs och som behövs i vår kommun! Ronny Gilderskär, ordförande för Kristdemokraterna i Järfälla

  Se fler bilder från valrörelsen här

 • Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst!

  Alla människor är unika och har en unik talang! Kristdemokraterna är den politiska kraften för att frigöra den förmågan. Ålder eller kön, uppväxt eller funktionshinder skall inte vara ett hinder i vårt Järfälla!

  Järfällas viktigaste resurs är barn och unga. Vi investerar i varje barn och ung person mellan 5-20 år genom att ge varje barn en kulturpeng och varje barn en fritidscheck. Med meningsfull fritid i föreningslivet eller kulturskolan utvecklas den egna förmågan, och därmed växer ...

 • Av alla våra politiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast!

  Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Läs mer här om varför vi vill ge alla barn en kulturpeng och en fritidscheck.

 • Torsdagen den 28 augusti så tog Lennart Nilsson tillsammans med barn från Järfälla det första spadtaget för Järfällas nya badanläggning!

   

   

   

   

   

   

  Läs mer om den historiska händelsen här.

 • Lennart Nilssons svar på SVT valpejl

  Här kan du läsa hur Kristdemokraternas gruppledare i Järfälla har svarat.

 • Låt Veddestavallen ligga kvar där den är idag!

  När planen för nya Veddesta presenterades hade Kristdemokraterna sin uppfattning klar. Läs mer om Veddestavallen här.

 • Hälsning från Lars Adaktusson

  Lars skickar en hälsning till oss i Järfälla. ”Efter att tidigare ha bott i Barkarby-Skälby har Järfälla en speciell plats i mitt hjärta. Låg- och mellanstadieåren i Barkarbyskolan och pojkfotbollen i IK Bele är positiva minnen från en harmonisk och trygg uppväxtmiljö. Med närheten till Stockholm kommer Järfälla alltid att vara en attraktiv plats att bo på – en förortskommun med verklig framåtanda, god miljö och stark tillväxt”.

 • Yttrande till Kommunfullmäktige om den nya simhallen

  Med anledning av den nya simhallen lämnar Kristdemokraterna in ett särskilt yttrande som kan läsas här.

 • Barkarbyfältets nya superskola

  Nu är bygget av superskolan på Barkarbyfältet igång. Läs mer och följ bygget här.

 • Kandidat till kommunfullmäktige

  Roland Borgström kandiderar till kommunfullmäktige i Järfälla. Läs mer här om varför han ställer upp för Kristdemokraterna.