• Kommunprogram

  Med hjärta för Karlskoga

  Kommunalt valprogram 2022

  I tider av oro och förändring behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass som inte ryggar för att göra skillnad. Kristdemokraterna är ett sådant parti. Vår politik vilar på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet högst. Alla har rätt till trygghet, frihet och att få förverkliga sina liv på det sätt man önskar.

   

  Trygghet

  Det...

 • Sjukvård

  Kristdemokraterna arbetar för:

  Förlossningen och BB ska öppna i Karlskoga, NU! Det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården. En barnmorska per födande. Den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.

   

  Det är region Örebro och dess regionpolitiker som fattar beslut om den hälso- och sjukvård som erbjuds på Karlskoga lasarett. Trots att vi som kommunpolitiker inte kan fa...

 • Vi bryr oss om de äldre!

  Vi är redo att fortsätta förbättra Karlskoga för de äldre!

  Öka samverkan mellan vårdboenden och kommunens barnomsorg. Öka valfriheten inom vården. Att kommunen ska ha ansvar för frågan gällande flextrafik för de äldre.

   

  Äldre

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella beh...

 • Miljö och landsbygden är viktig för oss!

  Vi är redo att förbättra miljön i Karlskoga!

  Nej till vindkraftverk vid ekologiskt känsliga områden samt nära bebyggelse. Fler ska kunna ta bussen, kommunen ska ha mer påverkan på den lokala kollektivtrafiken. Fler laddstolpar på strategiska platser. Mer närproducerad mat på kommunala verksamheter.

   

  Landsbygd/miljö

  Klyftan mellan stad och land växer. Skillnaderna i livsstil, värderingsmönster och materiella intressen mellan storstad...

 • Din trygghet är viktig för oss!

  Vi är redo att arbeta för ett tryggare Karlskoga!

  Lekplatser, gångbanor och cykelbanor ska ha bra belysning. Installera övervakningskameror där vi vet att brott förekommer. Fortsätta arbeta för ett starkt samarbete mellan kommun, polis och säkerhetsföretag.

   

  Trygghet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostr...

 • Ett Karlskoga att växa i!

  Minska barngruppernas storlek på förskolan. Karlskoga ska erbjuda och informera om pedagogisk omsorg i familjedaghem. Fortsätta arbetet med att fånga upp unga på glid i tid. Vi har flera förslag för att öka tryggheten.

  Barn och unga

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.

  Barnomsorg ska vara ett stöd för ...