• Sjukvård

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Förlossningen och BB ska öppna i Karlskoga, NU!
  • Det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • En barnmorska per födande.
  • Den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.

   

  Det är region Örebro och dess regionpolitiker som fattar beslut om den hälso- och sjukvård som erbjuds på Karlskoga lasarett. Trots att vi som kommunpolitiker inte kan fatta beslut om dessa frågor, anser vi det viktigt att markera våra kommunpolitikers och Kristdemokraternas övergripande ståndpunkt i frågan.

  Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser när det gäller kvalitet, men har brister i tillgänglighet och jämlikhet som blir tydliga i jämförelser mellan de 21 regionerna. Cancervården är ett allvarligt exempel på detta. Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa regionens sjukvårdsansvar.

  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården. Ambitionen är att sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det är den enskilda människan som är i fokus och inte sjukdomsbilden. Hälsofrämjande och förbyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare ska vara en självklarhet.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Förlossningen och BB ska öppna i Karlskoga, NU!
  • Det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • En barnmorska per födande.
  • Den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.
  • Den största utmaningen för regionerna är kompetensförsörjning på kort och lång sikt och därför behöver personalfrågorna få större uppmärksamhet och prioritering i regionernas arbete.
  • Karriär- och utvecklingsvägarna för förlossningspersonal bör förstärkas genom exempelvis möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön.