• Ökning i Opinionen

  Det går uppåt för Kristdemokraterna i Opinionen. Vi ökar för varje mätning. I årets val ställer Kristdemokraterna i Karlskoga upp med ett nytt fräscht lag av kandidater. Vi är beredda att ta ansvar för Karlskogas utveckling framåt. Dessa punkter anser vårt första namn på listan Anna Blomquist var särskilt viktiga.

  1. Idag ökar psykisk ohälsa bland äldre och ofrivillig ensamheten är en stor bidragande faktor till det. Ensamheten kan också leda till otrygghet för de äldre. Vi behöver agera nu för att se till så att färre äldre drabbas av ofrivillig ensamhet. För att motverka ensamheten och öka tryggheten vill jag införa all including boenden i Karlskoga. Där äldre bor i egen lägenhet, men har möjlighet till restaurang och lokaler anpassade för gemenskap och möten mellan människor.

  2. Föräldrar ska också känna trygghet med att lämna sina barn på förskolan och veta att barngrupperna är små och att förskolelärarna har möjlighet att se och möta alla barn. Idag är barngrupperna stora i Karlskoga, vilket inte minst är olyckligt för små barn som har svårt att anknyta till många personer. Jag vill se ett maxtak inom kommunen på max 12 barn i småbarnsgrupperna och max 15 i övriga grupper.

  3. Trygghet handlar också om att inte behöva gå hem på kvällen med nycklarna hårt hållna i handen. Idag finns det parker och områden i Karlskoga som helt saknar belysning. Jag kommer arbeta för en bättre ljussättning av kommunen, för att öka tryggheten.

   

  Med det sagt, hoppas jag att du lägger din röst på Kristdemokraterna i kommunvalet.