• Din trygghet är viktig för oss!

  Vi är redo att arbeta för ett tryggare Karlskoga!

  • Lekplatser, gångbanor och cykelbanor ska ha bra belysning.
  • Installera övervakningskameror där vi vet att brott förekommer.
  • Fortsätta arbeta för ett starkt samarbete mellan kommun, polis och säkerhetsföretag.

   

  Trygghet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  För att Karlskoga ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever kommunen som trygg. Att bygga en kommun där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning, att människor har ett hem att sova i, till att bekämpa brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit – tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Att lekplatser, gångbanor och cykelbanor ska ha bra belysning.

  • Installera övervakningskameror där vi vet att brott kan förekomma.

  • Fortsätta arbeta för ett starkt samarbete mellan kommun, polis och säkerhetsföretag.

  • Föreningsstödet i kommunen ska vara utformat så att inte antidemokratiska föreningar ges bidrag.

  • Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Införa ”bostad först”- modellen i kommunens arbete mot hemlöshet.