KD lyfter i opinionen

KD lyfter i opinionen
Idag har vi fått en god nyhet. Vi lyfter 1,8 procentenheter till 5,9 procent i Aftonbladet/Inizios opinionsundersökning. Det är kvitto på att vi är på rätt väg. Människor ser (s)veket med växande vårdköer och att vi står upp för ett återupprättat välfärdslöfte – man ska kunna lita på vården. Låt oss nu tillsammans ta tillvara på det ökade intresset, dela ut flygblad och kampanja!

KD:s budgettal för Alliansens gemensamma budget 2019


Läs mer

Ökning i Opinionen


Läs mer

Möt våra Toppkandidater!


Läs mer

Gemensam valplattform med Alliansen i Karlskoga


Läs mer

Bli medlem


Läs mer