• Miljö och landsbygden är viktig för oss!

  Vi är redo att förbättra miljön i Karlskoga!

  • Nej till vindkraftverk vid ekologiskt känsliga områden samt nära bebyggelse.
  • Fler ska kunna ta bussen, kommunen ska ha mer påverkan på den lokala kollektivtrafiken.
  • Fler laddstolpar på strategiska platser.
  • Mer närproducerad mat på kommunala verksamheter.

   

  Landsbygd/miljö

  Klyftan mellan stad och land växer. Skillnaderna i livsstil, värderingsmönster och materiella intressen mellan storstadsbor och landsbygdsbor skaver allt mer. Detta hänger samman med att skillnaderna i livsvillkor mellan stad och land ökar. De politiska besluten från riksdag och regering uppfattas ofta som om de är fattade utan insikt i landsbygdens förhållanden. Landsbygdens perspektiv behöver få genomslag även i rikspolitiken.

  Idag är det landsbygden som får ta de största konsekvenserna av den politik som förs i Stockholm. Exempelvis i klimatomställningen. Bränslepriser som skjuter i höjden, en förväntan av att alla ska kunna ta bussen, traktorer och skördetröskor ska gå på el. En omställning där lantbrukare och skogsbrukare får stå för ökade kostnader men ändå förväntas leverera till samma pris. Där av är delar av de punkter vi lyfter nedan också punkter som vi i kommunen inte kan påverka på lokal nivå, men som vi driver i vår rikspolitik.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Nej till vindkraftverk vid ekologiskt känsliga områden samt nära bebyggelse.
  • Fler ska kunna ta bussen, kommunen ska ha mer påverkan på den lokala kollektivtrafiken.
  • Fler laddstolpar på strategiska platser
  • Mer närproducerad mat på kommunala verksamheter.
  • En ny modell för beskattning av vägtrafik, fordon och bränsle ska tas fram, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonets miljöpåverkan.
  • Drönare ska få användas vi vildsvinsjakt.
  • En statlig snabbutredning bör tillsättas för att ge förslag på hur jakten på överetablerade viltarter kan utökas så som exempelvis varg och hjort.
  • Det kommunala vetot vid ansökan om etablerandet av vindkraftparker ska värnas.
  • Det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten ska stärkas.