Region och kommundagar inspirerade

Region och kommundagarna i Örebro hade i år hela 1200 deltagare. Från Sävsjö var det ett stort kd-gäng på plats. Dessa dagar har varit präglade av en god stämning och många bra möten med politiska kollegor och olika intressanta seminarium. Sävsjö kommuns nya kommunalråd, Therese Petterson, gjorde en mycket fin insats både på stora scenen och i seminarium där Sävsjö kommuns mycket goda valresultat gavs uppmärksamhet. Dagarna gav många intryck och goda idéer för det fortsatta politiska arbetet i Sävsjö kommun.

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege

Ett målmedvetet arbete för att få Aleholmsskolan att bli certifierat som Teknikcollege gick under tisdagen i mål med en festlig ceremoni. Henrik Starkman som är en av skolans rektor var stolt över att man nu klarat av förberedelsearbetet på ett bra sätt.  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD) talade. Medverkade gjorde också Johan Ståhl och Thomas Rehn från den nationella organisationen för Teknikcollege.  Hela Fredrik Håkanssons tal kan du läsa på följande länk:
Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma

Vid Partidistriktsstämman i Mullsjö informerade Gunnel Lundgren om en valanalys för Jönköpings län. Gunnel lyfte fram bland annat det goda valresultatet i Sävsjö kommun.  Även ordföranden i länet, Per Högberg, lyfte Sävsjö som gott exempel. Vid stämmans förhandlingar valdes Fredrik Karlsson och Gunnel Lundgren in i partidistriktsstyrelsen. Som revisor valdes Roland Katmark och som ledamot i valberedningen Anna-Karin Yngvesson. Till rikstingsombud utsågs Therese Petersson och Benjamin Petersson med Stefan Gustafsson som ersättare. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson medverkade med aktuell information från regeringens arbete och det genomslag som getts åt kristdemokratiska förslag.

Fullmäktige med många debattinlägg

Det blev en god stämning och många inlägg när fullmäktige i Sävsjö hade allmänpolitisk debatt på agendan. Kommunalrådet Therese Petersson inledde med att visa på vikten av att i en besvärlig situation både visa ansvar och se möjligheter. Kristdemokraterna var det parti där flest personer medverkade med olika inlägg. Fredrik Håkansson lyfte skolfrågor och gymnasiets framtid. Bengt Swerlander tog upp frågor kopplat till socialnämndens verksamhet och vikten av ett ny tag i arbetet med äldreplanen. Per Danielsson klev fram i sin roll som regionpolitiker och talade för satsningar på kollektivtrafik. Se debatten via webb-tv: https://savsjoplay.screen9.tv/media/rGpg7Gv6vUGwZimn4sxiiA/kommunfullmaktige-savsjo-20-februari