Principprogram

På länken hittar Du Kristdemokraternas principprogram som utarbetades och remissbehandlades av partiets drygt 300 lokalavdelningar och associerade förbund under år 2000. Principprogrammet antogs slutligen av partiets högsta beslutande organ – Rikstinget, 28 juni – 1 juli 2001. I principprogrammet kan du läsa om våra grundläggande värderingar på olika områden. Vårt principprogram motsvarar det som av några andra partier kan kallas partiprogram.

http://www.kd.nu/principprogram.pdf