Vitsippspristagare

Vitsippspriset har delats ut till följande mottagare i Sävsjö kommun:

Margareta Svensson, Stockaryd
4 september 2023

Motivering: Margareta Svensson har med beundransvärd energi och entusiasm arbetat med försäljning av väskor inom projektet Carryalifebag. Projektet spred sig till Sverige och Norge år 2016 och innebär att väskorna tillverkas av utsatta kvinnor i Kenya och alla intäkter går till sociala projekt i Kenya, såsom hjälp med mat hyra sjukvård och skola, samt till kvinnornas löner och till produktionen. Försäljningen ordnas av ambassadörer, däribland Margareta Svensson, som gör det helt ideellt och frivilligt.

Margareta är ofta på plats vid offentliga tillställningar i kommunen och i regel varje vecka har hon ett väskcafé i Stockaryd. Hittills har Margareta lyckats sälja över 2 900 väskor. Dessa har tillsammans inbringat en halv miljon kronor som nu bidrar till ett bättre liv för kenyanska kvinnor och deras barn. Sammantaget uppvisar Margareta Svensson ett imponerande driv och stor aktivitet till gagn för medmänniskor som har det svårt. Hennes gärning är därför en sådan positiv företeelse i vårt närsamhälle som Kristdemokraternas Vitsippspris syftar till att uppmuntra och uppmärksamma.

Margareta Svensson är en värdig mottagare av 2023 års Vitsippspris!

 

Mathjälpen i Sävsjö
17 augusti 2022

Motivering: I en tid då ekonomin blir allt mer ansträngd och med en inflation som skenar i höjden så är det arbete som årets vitsippspristagare utför särskilt aktuellt och angeläget.

Minskande marginaler drabbar de som har det sämst ställt allra hårdast. Då är det viktigt att samhället sluter upp för att hjälpa utsatta att inte minst få tillgång till en av de mest basala förutsättningarna för mänskligt liv, nämligen mat. Mathjälpen är en verksamhet som startades i början av 2019. Mat, som fortfarande är ätbar men som av olika orsaker annars skulle kastas, samlas in från olika lokala butiker och livsmedelsproducenter. Ett hushålls behov av mat sammanställs i påsar för att sedan delas ut till behövande en gång i veckan.

Mathjälpens arbete ligger väl i linje med principer om människovärde, medmänsklighet och solidaritet.
I en ofullkomlig och mörk värld kommer Mathjälpen med ljus och hopp för många. Att samtidigt kunna ta vara på mer mat och på så sätt bidra till minskat matsvinn och ökad hållbarhet gör initiativet ännu mer behjärtansvärt och visar på vad förvaltarskapstanken kan innebära i praktiken.
Mathjälpen har också för denna sak tilldelats Sävsjö kommuns miljöpris 2019.

Verksamheten är ett tydligt exempel på att det är möjligt att genom samarbete göra skillnad för en enskild människa, för samhället och världen. Därför är Mathjälpen en värdig mottagare av 2022 års Vitsippspris.

 

Vrigstad Hembygdsförening
30 november 2021

Motivering: En hembygdsförening utgör en viktig länk mellan det förflutna och framtiden genom att hålla vid liv och lära av det som ligger bakom och samtidigt blicka framåt. Vrigstad Hembygdsförening har i denna anda gjort ett omfattande arbete med att dokumentera Vrigstads historia och samtid i ord och bild till glädje för nuvarande och framtida generationer. Detta arbete sker ofta i det tysta och utförs av eldsjälar villiga att lägga ner otaliga timmar för att skapa material som blir till nytta och nöje för bygdens invånare.

Särskilt värt att nämna är de publikationer som föreningen gett ut de senaste åren. Under 2016 utgavs boken Från vagnshjul till småhus. Näringslivet i Vrigstad – då och nu som återfinns i många hushåll både i och utanför bygden. Denna historieskrivning om Vrigstadnäringarnas utveckling sedan 1500-talets marknad utsågs 2018 dessutom till Årets hembygdsbok i Jönköpings län och fick ett av tre hedersomnämnande då Sveriges Hembygdsförbund utsåg Årets hembygdsbok samma år. Under 2018 utgavs ytterligare en bok Vrigstad i maj 2018, en uppföljare till boken Vrigstad i maj 1983, som med vackra bilder och tillhörande text skildrar händelser i Vrigstad under månaden. Den senaste boken, Från sandbänk till lärplatta. Skolorna i Vrigstads socken – förr och nu, utkom så sent som förra året och beskriver utvecklingen av ytterligare ett område i samhället, nämligen utbildningsväsendet.

Att på detta sett producera flertalet högkvalitativa böcker som ger ett ytterst professionellt intryck måste sägas vara något utöver det vanliga. Genom att skapa engagemang och bredda perspektiven bidrar Vrigstad Hembygdsförening också till ortens utveckling. Det imponerande antalet medlemmar på ca 450, ungefär en tredjedel av alla ortens invånare, visar på ett stort stöd och bred förankring och är ett intyg på ett mycket gott arbete. Vrigstad Hembygdsförening är därför en värdig mottagare av 2021 års Vitsippspris!

 

Kännestubba Bordtennisklubb
19 juli 2020

Motivering: Kännestubba Bordtennisklubb blev känt för en livaktig bordtennisverksamhet redan på 1970-talet.
Under senare år har verksamheten fått ny fart genom framförallt en viktig ungdomsverksamhet med
träningar, matcher, turneringar och läger. Flera gånger i veckan samlas medlemmar för att spela
bordtennis i Kännestubba bygdegård, såväl juniorer som seniorer. Klubben har även etablerat sig väl
och blivit en respekterad aktör inom bordtennissporten.

Med enkla förutsättningar har klubben lyckats skapa en imponerande verksamhet som lockar många.
De har med stort ideellt engagemang visat att det här mitt på den småländska landsbygden går att
uträtta mycket med sammanhållning och uthållighet. Klubben utrycker det själva väl med orden: ”Den
lilla klubben med de stora möjligheterna”.

Klubben bidrar till en levande landsbygd, ett aktivt fritidsliv och ett starkt civilsamhälle. Det arbete som
klubben gör är ett tydligt exempel på en sådan positiv företeelse som Kristdemokraterna i Sävsjö
kommun vill uppmuntra och uppmärksamma. Kännestubba BTK är därför en värdig mottagare av 2020
års Vitsippspris.

 

Förskolan Tussilagon
15 maj 2019

Motivering: Förskolan Tussilagon är ett utmärkt exempel på en bra fristående förskola som ger föräldrar valfrihet och som bidrar till att kommunen kan möta efterfrågan på barnomsorg. Till alla barn erbjuds en trygg, positiv och utvecklande miljö!Förskolans namn är valt utifrån en vårblomma och det har genom åren blivit tydligt att de väl lever upp till sitt namn. Förskolan Tussilagon har visat att de har djupa rötter i Hjälmserydsbygden är uthålliga och tåliga. De bidrar till lyskraft, glädje, framtidstro och en levande landsbygd. Med sin kristna profil tillför de bygden goda värderingar och en välgörande atmosfär. Förskolan, med sin koppling till Förebergs missionsförsamling, engagerar många frivilliginsatser. De har blivit en viktig mötesplats genom att regelbundet ordna välbesökta aktiviteter.Förskolan är en i bygden viktig och eftertraktad arbetsgivare och har alltid visat en fast framåtinriktad ledning. Den stora insats som gjorts av Karin Blom är värd att särskilt notera.Kristdemokraterna gratulerar till 30-års framgångsrik verksamhet och önskar lycka till i arbetet framöver! Tussilagon är precis som Vitsippan en tidig vårblomma och de har många liknande goda egenskaper. Förskolan Tussilagon är en värdig mottagare till vitsippspriset 2019!

Startist en nyskapande musiktävling
1 september 2018

Motivering: Med det nyskapande projektet Startist har skapats en musiktävling som sprider uppriktig glädje och mänsklig värme. Med detta arrangemang har det getts möjlighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumområdet att visa imponerande musikaliska talanger. Startist har medverkat till att skapa en ny professionell plattform där det genom sång och musik blivit möjligt att kommunicera till många på ett nytt sätt. Genom projektet har det spridits kunskap och ökad förståelse för människor med intellektuella funktionshinder. Det har via Internet byggts upp en ny typ av arena som kan utvecklas och bli värdefull också i framtiden.

Musiktävlingen Startist visar genom föreningen Mediahusets vänner den kreativitet som finns i Sävsjö kommun. Projektet som medfinansieras av Arvsfonden är ett exempel på att det genom samarbete är möjligt att i vår kommun genomföra stora nationella projekt. Arrangemang som får betydelse för många.

Med musiktävlingen Startist har tagits ett ytterligare steg i den tradition som finns i Sävsjö kommun för musik och teater för personer med funktionsnedsättning. Det har skapat ännu ett arrangemang som visar på hur viktigt det är med ett samhälle där det finns plats för alla och där varje människas unika okränkbara värde är en självklarhet. Projektet Startist stämmer väl in i kriterierna och är en värdig mottagare till Kristdemokraternas vitsippspris 2018!

Camilla Danielsson en drivkraft för barnens bästa
19 juni 2017

 

Motivering: Med sitt stora engagemang för nysvenska barn är Camilla Danielsson i Rörvik en värdig mottagare för årets vitsippspris!

I sitt arbete i förskoleklass och på fritidshem i Rörvik visar Camilla ett stort hjärta för att alla barn ska bli sedda och bli inkluderade i skolans verksamhet. På sin fritid besöker Camilla ofta nysvenska familjer och ställer ideellt upp med olika insatser som behövs. Det kan handla om att följa med en gravid kvinna till barnmorska eller förlossning. Hon har också gjort det möjligt för många barn, som har en annan bakgrund, att komma med till kyrkan för att där få uppleva glädje och gemenskap med andra barn.

Camilla Danielsson fixar praktiska saker och ordnar exempelvis barnvagnar, kläder och annan utrustning som behövs till alla bebisar. En gång i månaden åker hon runt i Rörvik och hämtar upp barn för att sedan aktivera och leka med dem i sporthallen.

Camilla Danielsson är en verklig eldsjäl som i det tysta gör en viktig insats för barn som kommer från andra länder! Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har därför, enligt ovanstående motivering, beslutat att tilldela 2017 års vitsippspris till Camilla Danielsson. En betydelsefull drivkraft för integration i Sävsjö kommun!

Nilab Nasrullah ung eldsjäl som gör skillnad
7 juni 2016

Motivering: Genom ett stort driv och omtanke om flyktingar som finns i vår kommun har Nilab Nasrullah blivit en person som gör skillnad. Hon är ett föredöme genom att inom flera områden praktiskt och handfast se till att saker blir gjorda. Nilab har exempelvis ordnat en insamling av kläder och husgeråd. Hon har arrangerat en nyårsfest för flyktingar och är engagerad för andra unga inom kommunens föreningsliv.
Nilab är en ung eldsjäl som själv varit på flykt. Nu gör hon en berömvärd och helhjärtad insats för andra!

I en situation där samhället inte räcker till är det angeläget att uppmuntra och stödja insatser och föredömen. Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har därför enligt ovanstående motivering, beslutat att tilldela 2016 års vitsippspris till Nilab Nasrullah, en ung betydelsefull eldsjäl i Sävsjö kommun!

Göran Bjerhag Sävsjö innebandyklubb
15 augusti 2015

Utdelning vitsippepris 20150815 hemsida

Motivering: Engagerade ledare som helhjärtat kämpar för sin förening är grunden för Sävsjö kommuns fina föreningsliv. Göran Bjerhag i Sävsjö Innebandyklubb är en sådan viktig ledare, som under många år slitit hårt för sin klubb, och därmed också bidragit till utveckling av hela innebandysporten i kommunen.

Sävsjö Innebandybandyklubb har en stor barn- och ungdomsverksamhet där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Arbetet har gett sportsliga framgångar där exempelvis damerna deltog i kvalspel till division 1 och herrarna till Allsvenskan den senaste säsongen. Det kan inte nog betonas att det är klubbens stora bredd- och ungdomsverksamhet och engagerade ledare som ligger bakom framgången.

I föreningen finns en aktiv styrelse som, tillsammans med Göran, lägger grunden för den positiva atmosfär som finns i verksamheten. Sävsjö Innebandyklubb är ett bra exempel på när idrotten skapar en gemensam värdegrund där man stöttar och hjälper varandra och där man känner delaktighet i hela verksamheten. Klubben är också ett gott föredöme genom att man sett ett värde i att många kan vara med i gemenskapen och att alla som vill, ska kunna spela innebandy på sin egen nivå. Det goda föreningsarbetet har skapat en grund av lokala spelare i de olika lagen.

Genom framgångarna har också skapats ett engagemang för sport och innebandy i hela kommunen. Det är många som tycker att det är trevligt att på plats följa de spännande innebandymatcher som bjuds en stor publik.

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har därför enligt ovanstående motivering, beslutat att tilldela 2015 års vitsippepris till Göran Bjerhag, en av de verkliga eldsjälarna bakom Sävsjö Innebandyklubb!

 

Hjälmsbodarna Bodaryd 15 augusti 2014

Vitsippspris Hjalmsbodarna 15 augusti 2014

Motivering: Med utgångspunkt i kvinnors list och med engagemang från alla åldrar har Hjälmsbodarna blivit en viktig mötesplats för bygden och ett besöksmål för många. Envishet och stort ideellt arbete har gjort att Hjälmsbodarna alltid upplevs som trevligt och erbjuder en verksamhet som ständigt utvecklas. Ett gott exempel på en levande landsbygd!

 

IM-hemmet Vrigstad 2 maj 2013

Vitsippepris 2013IM

Motivering: I år är det 70 år sedan Brita Holmström, IMs grundare, köpte Vrigstads gamla prästgård. Med detta togs första steget i att bygga upp det som kom att kallas ”Vrigstadhemmet”. Den 1 augusti 1945 kom de första gästerna, polska kvinnor ifrån koncentrationslägret Ravensbrück.

Med detta som grund utvecklades en viktig människovänlig verksamhet som idag har en stor förankring utöver landet och som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap över hela världen.

Utbildning, rekreation och inspiration har varit de nyckelord från grundaren som genomsyrat det värdefulla arbetet i Vrigstad. Med stora ideella insatser förmedlas solidaritet, ansvar och generositet. IM i Vrigstad visar att det med uthållighet och stark vilja går att göra skillnad och utföra insatser som är ovärderliga för många.

Ni är mer än väl värda att tilldelas vitsippepriset för 2013 som en uppskattning för det viktiga arbete ni gör för medmänniskor! Vi vill ge er all uppmuntran och stöd i arbetet med att utveckla en livskraftig verksamhet där ni är en viktig del i att forma ett ännu mer inkluderande och mångkulturellt samhälle i våra bygder!

 

Hockeyledarna Tomas Svensson Cecilia Olofsson  HA-74, 11 maj  2012

Motivering: Genom en osjälvisk insats entusiasmerar Tomas och Cecilia unga personer in i ett positivt idrottsengagemang och lägger grunden för en bra och berikande fritidsaktivitet som är värdefullt för många

unga i vår kommun. I arbetet med unga inom HA 74 så blir Cecilia och Tomas föredömen och förebilder som har en stor betydelse för många. De förmedlar tidigt goda värderingar om kamratskap, generositet och ansvar. Viktiga byggstenar som ger unga goda förutsättningar att också lyckas i livet även långt utanför hockeyn.

Cecilia och Tomas visar att med stor entusiasm, uthållighet och stark vilja går det att göra skillnad och göra insatser som är ovärderliga för många. Ni är mer än väl värda att tilldelas vitsippepriset för 2012 som en symbolisk uppskattning för det stora ideella arbete ni gör för våra barn- och ungdomar i Sävsjö kommun!

 

Sten Sturefestivalen, 21 maj 2011

vitsippspris2011 stensture

Motivering: Sten Sturefestivalen är det arrangemang i Sävsjö kommun som mest av alla sprider uppriktig glädje, mänsklig värme bland både deltagare och kommunmedborgare.
Med festivalen har i Sävsjö skapats en av landets främsta och mest självklara mötesplatser för musik och teater med och för utvecklingsstörda personer.

Arrangörerna har genom ett uthållighet, med ideellt arbete och genom samverkan med många privatpersoner, föreningar, kyrka, Studieförbundet vuxenskolan, företag, kommun med flera skapat ett arrangemang som ger engagemang för ett samhälle där det finns plats för alla och där varje människas unika okränkbara värde blir en självklarhet.

Vi uppskattar er för allt uppoffrande arbete och är tacksamma för att vi i Sävsjö kommun får vara värdar för denna goda tradition av musik- och teaterfestivaler!

 

Vitsippsprisets första mottagare var Kamelen i Sävsjö år 2010
Vitsippspris Kamelen_2 hemsida

Motivering: För att ni med stor medmänsklighet med ert Cafe Kamelen förgyller vår stad och erbjuder gemenskap för alla