Politiskt extramaterial

Sävsjö kommuns: Strategi for att utveckla landsbygden

20221112 Hostkonvent Vetlanda

Slutrapport och förslag till beslut från partisammansatt grupp avseende mandatperioden 2023 2026

Naturskyddsförening:   NF KD svar om klimatmal2

Handlingar till budgetöverenskommelse 2022:   Budgetoverenskommelse 2022_StG CSCS

Investeringar 2022-2024 investeringsgruppen ver 5

Ramberäkning budget 2022 ver 6

Pressbilder Therese Petersson (foto: Natanael Alfvén)

___________________________________________

Tjansteskrivelse, fokusomraden oversiktsplanen

Boendeutredning 2020-12-03Savsjo information aldre corona

Riktlinjer drift och underhall enskilda vagar

Demokratins utmaningar rotary 28 januari 2018

Overklagan RV30 Regeringsbeslut

Vitsippan nyhetsblad nr22 augusti 2018 webbversion

KD_Handlingar partidistriktets arsmöte 20180407

valhandbok_2018

Aldreplan remissversion 2018-01-23

Samlad information om Avfallshantering StG 20180110

20161207 undertecknat avtal trafikverket GC Rorvik

Småbrukaren_2_2020_Ingvar