Styrelse och funktionärer

Beslut vid årsmötet 6 mars  2022 om funktionärer för partiavdelningen 

Partiavdelningens styrelse

att för perioden fram till årsmötet 2023 utse en styrelse med 8 ordinarie och 4 ersättare

att som styrelseledamöter på 2 år utse: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anna-Karin Yngvesson, Jan Johansson, Samuel Nikolausson, Gunnel Lundgren

att som ersättare i styrelsen på 1 år utse: Therese Petersson
att som ersättare i styrelsen på 2 år utse: Per-Egon Eliasson

att som ordförande utse: Benjamin Petersson
att som vice ordförande utse: Johanna Danielsson, samt
att som sekreterare utse: Gunnel Lundgren
att för perioden fram till årsmötet 2022 till styrelsen adjungera partiavdelningens kommunpolitiska gruppledare med närvaro- och yttranderätt

På årsmötet 2021 utsågs Anders Griph, Ann-Catrin Ek på 2 år som ordinarie och som ersättare i styrelsen på 2 år Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson.

Val av revisorer och tillika granskare enligt regelverk för erhållande partistöd

att som ordinarie revisorer utse Hugo Cruz och Helmer Andersson
att som ersättare för revisorer utse Stefan Hjälmeby och Stefan Sven-Åke Gårdstam, samt
att i revisionsuppdrag ingår att vara granskare och utfärda granskningsintyg enligt regelverk för erhållande av partistöd

Val av ombud och ersättare till partidistriktstämmor, 8 ordinarie och 5 ersättare

att som ombud och ersättare vid distriktsstämmor utse ordinarie och ersättare i partiavdelningens styrelse kompletterat med Stefan Gustafsson,

att både ordinarie och ersättare i styrelsen tillsammans med Stefan Gustafsson inbjuds delta i distriktsstämmor, samt att tjänstgöring vid distriktsstämma sker i bokstavsordning om fler än 8 deltar

att utifrån fastlagd princip utse som ordinarie ombud: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anders Grip, Gunnel Lundgren, Jan Johansson, Ann-Catrin Ek, Samuel Nikolausson, Anna-Karin Yngvesson och som ersättare till ordinarie ombud utse: Per-Egon Eliasson, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson, Therese Petersson, Stefan Gustafsson

Nominering av ombud till riksting

att som ombud till riksting nominera Anna-Karin Yngvesson, Stefan Gustafsson, Benjamin Petersson

Val av kommunpolitisk gruppledare

att som ordinarie kommunpolitisk gruppledare utse Stefan Gustafsson med Fredrik Håkansson som ersättare

Val av kassör Valberedningens förslag: att som kassör utse Jan Johansson 16. Val av medlemsregisteransvarig Valberedningens förslag: att som medlemsregisteransvarig utse Jan Johansson 17. Beslut om firmatecknare Valberedningens förslag: att som firmatecknare för partiavdelningen var för sig utse Benjamin Petersson och Jan Johansson 3 (4) KRISTDEMOKRATERNA Föredragningslista Partiavdelningens årsmöte 2022 i Sävsjö kommun 18. Valberedning att som valberedning inför årsmötet 2022 utse Helmer Andersson, Hugo Cruz och Annika Andersson, samt att Helmer Andersson ska vara sammankallande att för perioden fram till årsmötet 2022 utse en styrelse med 8 ordinarie och 4 ersättare

att som styrelseledamöter på 2 år utse: Anders Griph, Ann-Catrin Ek

att som ersättare i styrelsen på 2 år utse: Dan Thelander, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson

att som ordförande utse: Benjamin Petersson

att som vice ordförande utse: Johanna Danielsson samt

att som sekreterare utse: Gunnel Lundgren

(På årsmötet 2020 utsågs Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anna-Karin Yngvesson, Jan Johansson, Samuel Nikolausson, Gunnel Lundgren på 2 år som ordinarie och som ersättare i styrelsen på 2 år Therese Petersson, Ann-Catrin Ek. Som följd av att Ann-Catrin Ek utses som ordinarie avslutas det tvååriga uppdraget som ersättare)

Adjungerad i styrelsen

att för perioden fram till årsmötet 2022 till styrelsen adjungera partiavdelningens kommunpolitiska
gruppledare med närvaro och yttranderätt

Val av revisorer och tillika granskare enligt regelverk för erhållande partistöd

att som ordinarie revisorer utse Helmer Andersson och Sven-Åke Gårdstam

att som ersättare för revisorer utse Stefan Hjälmeby och Hugo Cruz, samt

att i revisionsuppdrag ingår att vara granskare och utfärda granskningsintyg enligt regelverk för
erhållande av partistöd

Val av ombud och ersättare till partidistriktstämmor, 8 ordinarie och 5 ersättare

att som ombud och ersättare vid distriktsstämmor utse ordinarie och ersättare i partiavdelningens
styrelse kompletterat med Stefan Gustafsson,

att både ordinarie och ersättare i styrelsen tillsammans med Stefan Gustafsson inbjuds delta i
distriktsstämmor, samt

att tjänstgöring vid distriktsstämma sker i bokstavsordning om fler än 8 deltar

att utifrån fastlagd princip utse som ordinarie ombud: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anders Grip, Gunnel Lundgren, Jan Johansson, Ann-Catrin Ek, Samuel Nikolausson, Anna-Karin Yngvesson och som ersättare till ordinarie ombud utse: Dan Thelander, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson, Therese Petersson, Stefan Gustafsson

Nominering av ombud till riksting

att som ombud till riksting nominera Anna-Karin Yngvesson, Stefan Gustafsson, Benjamin Petersson

Val av kommunpolitisk gruppledare

att som ordinarie kommunpolitisk gruppledare utse Stefan Gustafsson med Fredrik Håkansson
som ersättare

Val av kassör

att som kassör utse Jan Johansson

Val av medlemsregisteransvarig

att som medlemsregisteransvarig utse Jan Johansson

Beslut om firmatecknare

att som firmatecknare för partiavdelningen var för sig utse Benjamin Petersson och
Jan Johansson

Valberedning

att som valberedning inför årsmötet 2021 utse Helmer Andersson, Hugo Cruz och Annika Andersson

att Helmer Andersson ska vara sammankallande.

Nomineringskommitté för kommunval

att till nomineringskommitté inför valet 2022 utse Gunnel Lundgren, Samuel Nickolausson, Anna-Karin Yngvesson, Anders Griph och Benjamin Petersson,

att som sammankallande och ordförande för nomineringskommittén utse Gunnel Lundgren, samt

att till nomineringskommittén adjungera Stefan Gustafsson

Val- och kampanjledare

att till val- och kampanjledare utse Erika Mallander Karlsson