Kalender

för Kristdemokraterna i Sävsjö kommun 2021

Årsmöte planeras till i februari

Styrelsen återkommer med tid och former för årsmötet

 

Kommunpolitiska gruppmöten

Gruppmöten hålls digitalt via Teams eller genom att vi samlas i Ljungarummet, kommunalhuset när inte annat har meddelats. Så länge smittspridningen är hög kommer alla gruppmöten genomföras digitalt. Anmäl deltagande på gruppmöten till stefan.gustafsson@savsjo.se

Måndagen den 11 januari 18.00 med utbildning i digitala möten tillsammans med övriga partigrupper
Måndagen den 8 februari 18.00
Måndagen den 8 mars 18.00
Måndagen den 12 april 18.00
Måndagen den 10 maj 18.00
Måndagen den 7 juni 18.00
Måndagen den 6 september 18.00
Måndagen den 4 oktober 18.00
Måndagen den 1 november 18.00
Måndagen den 29 november 18.00

 

Fullmäktigegruppen

Fullmäktigegruppen träffas digitalt via Teams eller genom att vi samlas i Ljungarummet, kommunalhuset när inte annat har meddelats. Så länge smittspridningen är hög kommer alla möten genomföras digitalt. Anmäl deltagande sker till stefan.gustafsson@savsjo.se

Måndagen den 25 januari kl 17.30
Måndagen den 22 februari kl 17.30
Måndagen den 22 mars kl 17.30
Måndagen den 26 april kl 17.30
Måndagen den 24 maj kl 17.30
Måndagen den 21 juni kl 17.30
Måndagen den 20 september kl 17.30
Måndagen den 18 oktober kl 17.30
Måndagen den 15 november kl 17.30
Måndagen den 13 december klockan 17.30