Kalender

för Kristdemokraterna i Sävsjö kommun 2023

Kommunpolitiska gruppmöten

Gruppmöten hålls digitalt via Teams eller genom att vi samlas i Ljungarummet, kommunalhuset.  Mer information och anmälan om deltagande på gruppmöten görs till gruppledare therese.petersson@savsjo.se. Alla gruppmöten är klockan 18.00 om inget annat meddelas.

Måndagen den 9 januari – ordförande Anna-Karin Yngvesson
Måndagen den 6 februari – ordförande Fredrik Håkansson
Måndagen den 6 mars – ordförande Erika Mallander-Karlsson
Måndagen den 3 april – ordförande Samuel Nickolausson
Måndagen den 24 april – ordförande Bengt Swerlander
Måndagen den 29 maj – ordförande Miriam Brolin
Måndagen den 4 september – ordförande Gunnel Lundgren
Måndagen den 9 oktober – ordförande Anncatrin Ek
Måndagen den 6 november
Måndagen den 4 december

 

Fullmäktigegruppen

Fullmäktigegruppen träffas klockan 17.30 digitalt via Teams eller genom att vi samlas i Ljungarummet, kommunalhuset.  Anmälan om man ej kan tjänstgöra på fullmäktige sker till  carina.hjertonsson@savsjo.se och therese.petersson@savsjo.se.

Måndagen den 23 januari
Måndagen den 20 februari
Måndagen den 20 mars
Måndagen den 17 april
Måndagen den 15 maj
Måndagen den 19 juni
Måndagen den 18 september
Måndagen den 23 oktober
Måndagen den 20 november
Måndagen den 18 december

 

Årsmöte

Styrelsen meddelar när det blir årsmöte och detta ska enligt stadgar hållas senast vecka 8