Historia

Kristdemokraternas berättelse i Sävsjö kommun

Strax efter andra världskrigets slut bildades en rad kristdemokratiska partier runt om i Europa. Det var en upprörd reaktion mot nazismen och den nedvärdering av människovärdet som ägt rum under andra världskriget. I några av Europas länder fick fascismen eller kommunismen stor framgång men många människor kunde inte känna sig hemma i någon av de politiska motpolerna. De ville ha ett annat alternativ, där människans unika okränkbara värde sattes i centrum och där ansvaret för med människorna och miljön lyftes fram. De blev kristdemokrater. Även i Sverige trängdes de normer och värderingar som under lång tid präglat vårt samhälle undan och gränserna mellan vad som tidigare ansetts vara rätt och fel började suddas ut.

Den stora striden mellan företrädarna för en kristen människosyn, och de som ville ha ett värdeneutralt samhälle, kom att stå omkring ett nytt förslag till läroplan där kristendomsämnet skulle minskas kraftigt. Som en reaktion mot detta startades en landsomfattande namninsamling som på kort tid fick ihop 2,1 miljoner namn. Alltså en av de största folkliga manifestationerna i modern tid. Den enorma uppslutningen nonchalerades av regeringen och förslaget antogs av riksdagen.

Den 20 mars 1964 samlades 75 personer i Stockholm för att bilda ett nytt kristdemokratiskt parti. Från början präglades partiets politik mycket av en protest mot den utvecklingen i samhället, som innebar att staten och olika institutioner som till exempel skolan skulle vara helt neutrala när det gäller vilken etik och moral som skulle råda. Partiets namn blev först Kristen Demokratisk Samling (KDS). Partiets förste partiledare var Birger Ekstedt. Efter Ekstedts död 1972, blev Alf Svensson partiordförande i januari 1973. En post som Alf Svensson hade i 31 år. Han är därmed den som varit partiledare under längst tid i svensk politik. Han avgick vid ett extra riksting i april 2004 och efterträddes av Göran Hägglund. Ebba Busch Thor blev  partiledare för Kristdemokraterna den 25 april 2015.

 

Valresultat i riksdagsvalet

Partiets valsiffror var relativt blygsamma under en lång rad av val. De pendlade mellan 1,4 procent och 1,9 procent under åren 1964-1982. I valet 1985 ingick partiet valsamverkan med centerpartiet. Röstutfallet blev 2,6 procent inom valkartellen och partiet fick ett mandat i riksdagen. Alf Svensson blev invald. Inför valet 1988 upphörde valsamverkan och partiet fick 2,9 procent och blev utan riksdagsmandat. Vid valet 1991 fick partiet ett genombrott med 7,1 procent. 26 riksdagsledamöter blev valda och partiet fick också regeringsansvar tillsammans med centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. Kristdemokraterna besatte tre ministerposter i regeringen, partiledaren Alf Svensson blev biståndsminister och vice utrikesminister, Inger Davidson blev civilminister och Mats Odell kommunikationsminister. Vid valet 1994 fick partiet 4,1 procent av rösterna med 15 mandat i riksdagen och partiet blev åter oppositionsparti. Kristdemokraterna hade kommit till Riksdagen för att stanna.

I valet 1998 gjorde Kristdemokraterna sitt bästa resultat hittills i riksdagsvalet och hamnade på 11,77%. Inför valet 2006 bildades ett allianssamarbete som ledde fram till gemensam valseger för allianspartierna som fick möjlighet att bilda regering.

I valet 2010 fick alliansregeringen återigen förnyat förtroende och Kristdemokraterna Göran Hägglund och Maria Larsson fick fortsätta som ministrar i socialdepartementet. Göran Hägglund med titeln socialminister, Maria Larsson får ansvar för barnrättsfrågorna och får titeln barn- och äldreminister. Stefan Attefall är ny på socialdepartementet och ska ansvara för bostads- och byggnadspolitik samt för frågor som rör det statliga stödet till trossamfunden. I riksdagsvalet 2014 blev det en tillbakagång till 4,57% och hela alliansregeringen hamnade i opposition efter en jämn valrörelse.

I riksdagsvalet 2018 blev det ett mycket bra resultat! Kristdemokraterna beskrevs av många som uträknade ända fram till bara några veckor innan valet. Med en mycket stark valspurt över hela Sverige och med den formidabla succé som partiledaren Ebba Busch Thor gjorde i valdebatterna så vändes den 20-åriga nedåtgående trenden och Kristdemokraterna fick ett valresultat på hela 6,4 procent.

 

Valresultat i kommunvalet

I kommunvalet i Sävsjö kommun har partiet genom åren haft stora framgångar. Vid valet 1991 hade Kristdemokraterna 17,9 procent, i valet 1994 13,6 procent. Vid kommunvalet 1998 fick kd i Sävsjö kommun för första gången över 20% av rösterna och därmed 10 mandat i kommunfullmäktige.
Moderaterna fick posten som ordförande i kommunstyrelsen och tjänsten som kommunalråd. På grund av sjukdom tvingades det så småningom fram en förändring och det dåvarande kommunalrådets tjänst upphörde med ett fullmäktigebeslut den 29 maj år 2000. Kristdemokraten Stefan Gustafsson fick tillfälligt ta sig an uppdraget i egenskap av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Efter förhandlingarna mellan partierna om vem som skulle bli nytt kommunalråd i Sävsjö så konstaterades att moderaterna inte hade någon ny kandidat i och det gick en vädjan till Kristdemokraterna att fortsätta arbetet till mandatperioden slut som en ”nödlösning”. Vid en presskonferens på måndagen 7/8 år 2000 tillkännagav förhandlingsgruppens ordförande Roland Carlsson (c) att som nytt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Sävsjö blir Stefan Gustafsson (kd). Med detta val fick Sävsjö sitt första kristdemokratiska kommunalråd och dessutom det yngsta kommunalrådet som någonsin funnits i kommunen. Måndagen 28 augusti valde fullmäktige i Sävsjö Stefan Gustafsson kd till nytt kommunalråd.

I kommunvalet 2002 gjorde kristdemokraterna i Sävsjö kommun ett rekordval och ökade från 10 mandat till 12 mandat i fullmäktige och har sedan dess varit kommunens största alliansparti. Att notera är att exempelvis i Rörviksområdet fick kd hela 41,4%. Totalt hamnade partiet på 24,8% och ökade totalt med 3,9%. Det goda valresultatet medförde att partiet i egen kraft fortsatte på ordförandeposten i kommunstyrelsen och innehar sedan dess kommunalrådstjänsten i kommunen. Kommunvalet 2006 blev en ny framgång för Kristdemokraterna med en ytterligare ökning på nästan 1 procent till totalt 25,6 procent. I valet 2010 backade partiet tillbaka till något och hamnade på 21 procent.

I valet 2014 gick åter Kristdemokraterna fram starkt i Sävsjö kommun och fick 23,23% i kommunvalet. Med valframgången i kommunvalet 2014 blev det också en kristdemokrat som fick uppgiften som fullmäktiges ordförande. Detta uppdrag har sedan dess axlats på ett mycket bra sätt av Per Danielsson.

I valet 2018 så ökade förtroendet än en gång rejält i alla Sävsjö kommuns valkretsar och partiet hamnade på 29,4%. I kommunvalet är det en ökning med 6,1%. Det innebar 3 nya mandat och att Kristdemokraterna för första gången är kommunens största parti. Ökningen i kommunvalet i Sävsjö är tre gånger större och det samlade resultatet ungefär dubbelt så högt som för kristdemokraterna i andra kommuner i länet.

När personkryssen på valsedlarna i kommunvalet räknats visade det att Kristdemokraten Stefan Gustafsson för andra valet i rad fick mest personkryss av alla politiker i kommunen.

Efter valet har en överenskommelse om samverkan har gjorts mellan Kristdemokraterna, Centern och Socialdemokraterna som följer traditionen med breda blocköverskridande samförståndslösningar i politiken i Sävsjö kommun. Kristdemokraterna fick en god tilldelning av ordförandeuppdrag enligt följande: Hugo Cruz-överförmyndarnämnd, Stefan Gustafsson-Kommunstyrelsen, Fredrik Håkansson-Barn- och utbildningsnämnd, Johanna Danielsson-Savman, Sven-Åke Gårdstam-ABSI, Therese Petersson-Sävebo, Per Danielsson-fullmäktige.

Med den nya mandatperioden så lämnande Thomas Wilhelmsson uppdraget som kommunrevisor. Ett uppdrag han haft uppdraget som kommunrevisor ända sedan november 1973. Anna-Karin Yngvesson lämnade uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ett uppdrag hon haft sedan 2003. Anna-Karin och Thomas två politiker som gjort en fantastisk insats för Kristdemokraterna och för Sävsjö kommun.

Åren i Sävsjö kommun med kristdemokratiskt styre har varit framgångsrika och medfört att kommunen vänt från stagnation till tillväxt. Under mandatperioderna fram till 2022 har kristdemokraterna gått i spetsen för ett arbete med kommunens vision, en kommunal utvecklingsstrategi. Denna ”US” är kommunens främsta styrdokument och har varit utgångspunkt för framtagande av fokusområden till fullmäktige och nämnder. Under mandatperioden har arbetet bedrivits utifrån devisen ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN för hela Sävsjö kommuns bästa!

I kommunvalet 2022 ökade förtroendet till en ny rekordnivå och partiet hamnade på 31,32%. Therese Petersson lanserades som nytt kommunalråd efter Stefan Gustafsson och fick i valet ett stort personligt förtroende med hela 519 kryss. Efter valet har beslutats om fortsatt styre av kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Therese Petersson är utsedd som partiets nya gruppledare och från 1 januari som ny ordförande i kommunstyrelsen. Övriga ordförande är Stefan Gustafsson Fullmäktige, Fredrik Håkansson barn- och utbildning, Samuel Bengtsson Savman och Benjamin Petersson ABSI, Samuel Nickolausson Sävebo.

 

Statistik över valresultat i kommunvalet för
kristdemokraterna i Sävsjö kommun under 20 år:

1994 13,6%  (1030 röster)
1998 21,01% (1469 röster)
2002 24,8% (1641 röster)
2006 25,60% (1725 röster)
2010 21,06% (1466 röster)
2014 23,23% (1617 röster)
2018 29,37% (2104 röster)
2022 31,32% (2245 röster)

Valhistorik från 1973 finns på denna länk