Beslut för en mer likvärdig skola och utbildning

Fredrik Håkansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har börjat mandatperioden med att besöka verksamhetens olika delar. I samtal med rektorer och personal har olika behov och önskemål framkommit som sedan lyfts i nämnden. På det senaste sammanträdet beslutade nämnden därför utifrån två sådana ärenden att sänka avgifterna i musikskolan och utöka budgeten för resekostnader till skolorna i Rörvik, Stockaryd och Vrigstad. Detta är prioriteringar som nu görs för att skolan och utbildningen ska bli mer likvärdig oavsett vilken skola eleven går på eller hur familjens ekonomi ser ut.

Läs mer om besluten i pressmeddelandet:
PRESSMEDDELANDE

Sommarnummer av Vitsippan

Det har nu skickats ut ett sommarnummer av Vitsippan. Det är nummer 24 av detta uppskattade nyhetsblad som skickats ut till medlemmarna. Denna gång har det skickats ut endast via mejl. Sommarnumret finns nu också här på hemsidan så att alla som vill kan få tal del av innehållet.  Läs om Vitsippspriset, valframgångar, nya ordföranden, kommande gruppmöten och mycket mer genom att läsa nyhetsbladet Vitsippan på följande länk:
KS nyhetsblad nr24 juli 2019

Per välkomnande nya medborgare

En av uppgifterna för Per Danielsson, i sin roll som fullmäktiges ordförande, är att en gång om året hälsa nya medborgare välkomna. Detta görs i en speciell medborgarskapscermoni. Under söndags eftermiddagen var det dags igen och denna gång var vi i kommunalhusets pampiga Vallsjösal. Medverkade gjorde Gösta Persson som sjöng ett antal svenska sånger till eget gitarrackompanjemang. Utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson informerade om kommunen och Per Danielsson höll ett tal om demokrati. Kommunalrådet Stefan Gustafsson hälsade alla välkomna. Efter tal och sång delades det ut medborgarbevis och bjöds på gott fika.

KD största parti i EU-valet

Kristdemokraterna gör ett rekordval i EU-valet och ökar till 8,7%. Det innebär att kd går från ett till två mandat i Europaparlamentet. I Sävsjö kommun blir vi även i detta EU-val största parti! I kommunen ökar kd i alla valkretsar utom i Vrigstad där vi ändå fortsatt är absolut största parti med hela 31,5%. Mycket bra också att valdeltagandet stiger, i vår kommun till 52,1%. Vi säger grattis till Sara Skyttedal och David Lega som är Kristdemokraternas nya ledamöter i Europaparlamentet!