En vision för ett rikt kultur- och fritidsliv

”Ett brett fritidsutbud med ett starkt föreningsliv är en framgångsfaktor för vår kommun och vi kommer fortsatt med stort engagemang arbeta för att såväl ung som gammal i hela Sävsjö kommun ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv.” Det skriver Fredrik Håkansson, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, när han beskriver vad han vill driva för frågor under kommande mandatperiod. Läs Fredriks tankar på denna länk:
Läs mer

Gemensam överförmyndarnämnd är bra

Hogo Cruz är ordförande och Per Danielsson ersättare i Sävsjö kommuns överförmyndarnämnd. I en artikel i Smålands Dagblad berättar de om bakgrund och fördelar med beslutet om en för Höglandet gemensam överförmyndarnämnd. De lyfter fram att det också fortsättningsvis ska finnas en lokal förankring. Det är en fördel att det gemensamt blir högre kompetensnivå och mindre sårbart eftersom det nu är flera som kommer jobba med dessa viktiga frågor. Läs hela artikeln på denna betallänk: https://www.smalandsdagblad.se/overformyndare

Många lyssnade till Adaktusson

Det var många som kom för att lyssna när Lars Adaktusson talade på stora scenen! Lars är välkänd utifrån sin bakgrund inom TV men numera också för ett mycket bra arbete som EU-parlamentariker. Lars är en av partiets riksdagskandidater och han kom till Vrigstad marknad för att berätta om varför man ska välja KD och kryssa just honom. Lars talade om vikten att stödja Israel och behovet av en ny politik för Mellanöstern. Han tog upp förföljelsen av kristna och hur viktigt det är att ta i tu med islamism. Lars lyfte också vikten av bra äldreomsorg och en familjepolitik där föräldrar får välja själva. Kristdemokraterna i kommunen var för dagen på plats med en stor delegation som du kan se på följande länk:
Läs mer

Insändare om rikt kultur och fritidsliv

Fredrik Håkansson och Johanna Danielsson år båda kristdemokratiska politiker i Sävsjö kommuns Kultur- och fritidsnämnd. De har tillsammans skrivit debattartikeln ”Ett rikt kultur- och fritidsliv” som nu publicerats på Smålands Dagblad. I debattartikeln lyfts fram det som man vill göra under kommande mandatperiod. Johanna och Fredrik pekar på behovet av ett starkt civilsamhälle, avdragsrätt för gåvor till föreningar, fritidspeng med mera. Läs debattartikeln på denna länk:
Läs mer