Politiker

Här nedan finns en lista på kristdemokraternas alla politiska uppdrag i Sävsjö kommun 2019-2022:

Kommunfullmäktige:
Ordinarie:
Per Danielsson, ordförande
Stefan Gustafsson
Bengt Swerlander
Daniel Karlsson
Erika Mallander Karlsson
Fredrik Håkansson
Anna-Karin Yngvesson
Johanna Danielsson
Hugo Cruz
Anders Griph
Isabelle Tiderblom
Ludwig Axelsson

Ersättare:
Benjamin Petersson
Helmer Andersson
Dan Thelander
Therese Petersson
Mari Karlsson
Jonathan Andersson

 

Valberedningen
Ordinarie:
Erika Mallander Karlsson, ordförande
Anna-Karin Yngvesson

Ersättare:
Fredrik Håkansson
Anders Griph

 

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
Stefan Gustafsson, ordförande
Johanna Danielsson

Ersättare:
Dan Thelander
Gunnel Lundgren

Insynsplats Per Danielsson som ordförande i fullmäktige

 

Barn- och utbildningsnämnden
Ordinarie:
Fredrik Håkansson, ordförande
Miriam Brolin
Annika Zetterheim

Ersättare:
Adam Pyra
Samuel Bengtsson
Christer Karlsson

 

Socialnämnden
Ordinarie:
Bengt Swerlander, samordnare för socialnämndsgruppen
Anders Griph
Anncatrin Ek
Samuel Nikolausson

Ersättare:
Anna-Karin Yngvesson
Erika Mallander Karlsson
Alexander Brännlund
Mari Karlsson

 

Myndighetsnämnden
Ordinarie:
Fredrik Karlsson, 1:e vice ordförande fr.o.m 2020-09-22
Bengt Mattsson

Ersättare:
Leif Hultgren
Ludvig Axelsson

 

Kultur- och Fritidsnämnden
Ordinarie:
Benjamin Petersson, 1:e vice ordförande
Dan Thelander

Ersättare:
Isac Kasiga
Anna Eriksson

 

Valnämnden
Ordinarie:
Per- Egon Eliasson
Annika Andersson

Ersättare:
Kennert Svensson
Bengt Mattsson

 

Gemensam Överförmyndarnämnden
Ordinarie:
Hugo Cruz, ordförande

Ersättare:
Per Danielsson

 

Sävebo AB
Ordinarie:
Therese Petersson, ordförande
Jonas Bringstam

Suppleanter:
Samuel Nickolausson
Ingbritt Lidhök

 

Sävsjö Industribyggnader AB
Ordinarie:
Sven-Åke Gårdstam, ordförande
Erika Mallander Karlsson

Suppleanter:
Mikael Erlandsson
Ghassan Bahnan

 

Njudung Energi Sävsjö AB
Ordinarie:
Helmer Andersson, 1:e vice ordförande

Suppleant:
Pär-Erik Lantz

 

Sävsjö Näringslivs AB
Ordinarie:
Stefan Gustafsson, 1:e vice ordförande

Suppleant:
Dan Thelander

 

Stockaryds terminalen AB
Ordinarie:

Stefan Gustafsson, ordförande

 

SavMAN AB
Ordinarie:
Johanna Danielsson, ordförande

Suppleant:
Samuel Bengtsson

 

Sävsjö Vetlanda fiber AB/Småland bredband AB
Ordinarie:
Samuel Bengtsson, ordförande växelvis med Vetlanda

Suppleant:
Johanna Danielsson

 

Smålands bredband AB
Ordinarie:
Samuel Bengtsson

Suppleant:
Johanna Danielsson

 

Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening
Ordinarie:
Fredrik Håkansson, ordförande

Ersättare:
Benjamin Petersson

 

Direktion höglandets kommunalförbund
Ordinarie:
Stefan Gustafsson

 

Familjerättsnämnd höglandet
Ordinarie:
Anncatrin Ek

 

Mediacenter
Ordinarie:
Fredrik Håkansson

 

Kommunalenergirådgivning Vätterbygden AB / Samverkan
Ordinarie:
Stefan Gustafsson

 

Förtroendevald revisor
Ordinarie:
Roland Katmark

Lekmannarevisor Njudung Energi:
Roland Katmark

 

Ombud vid bolagstämmor i kommunala bolag
Sävebo, Savman, Njudung energi, Sävsjö industribyggnader, Stockarydsterminalen, Sävsjö näringslivs AB,  Föreningen Sävsjöortens företagshälsovårdscentral, Företagshälsan Sävsjö AB, Kommunal energirådgivning, kommunassurans syd AB, Mediacenter, Smålands turism AB, Träcentrum Nässjö, Kommuninvest

Stefan Gustafsson ombud vid bolagsstämmor förutom där han är i styrelsen då är ombudet Per Danielsson

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordinarie:
Gunnel Lundgren

Ersättare:
Bengt Swerlander

 

Kommunala pensionärsrådet
Ordinarie:
Gunnel Lundgren Ordförande

 

Välfärdsråd/Hållbarhetsråd
Ordinarie:
Stefan Gustafsson, ordförande
Fredrik Håkansson

Ersättare:
Miriam Brolin

 

Begravningsombud
Bert Runesson

 

Nämndeman
Ordinarie:
Fredrik Håkansson