Politiker

Kristdemokraternas uppdrag i Sävsjö kommun och
Region Jönköpings län 2023–2026

Regionfullmäktige
Ordinarie: Per Danielsson

Regionens nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet
Ordniarie: Per Danielsson

Smålands turism
Ordinarie: Per Danielsson, vice ordförande

Kommunfullmäktige
Ordinarie: Stefan Gustafsson, ordförande, Therese Petersson, Fredrik Håkansson, Anna-Karin Yngvesson, Per Danielsson, Miriam Brolin, Anders Griph, Essam Aeoub, Bengt Swerlander, Erika Mallander Karlsson, Benjamin Petersson, Jonathan Andersson

Ersättare: Johanna Danielsson, Samuel Nickolausson, Gunnel Lundgren, Fredrik Karlsson, Urban Dagman, Katarina Sjöberg

Valberedning
Ordinarie: Erika Mallander Karlsson, ordförande
Ersättare: Anna-Karin Yngvesson

Förtroendevalda revisorer 2
Ordinarie: Roland Katmark, Agneta Hjalmarsson

Kommunstyrelsen 3+3
Ordinarie: Therese Petersson, ordförande, Gunnel Lundgren, Stefan Persson
Ersättare: Benjamin Petersson, Anna-Karin Yngvesson, Per Danielsson

Barn- och utbildningsnämnden 3+3
Ordinarie: Fredrik Håkansson, ordförande, Daniel Karlsson, Anncatrin Ek
Ersättare: Essam Aeoub, Christer Karlsson, Anders Griph

Socialnämnden 3+3
Ordinarie: Bengt Swerlander, 1:e vice ordförande, Miriam Brolin, Erika Mallander Karlsson
Ersättare: Gunnel Lundgren, Alexander Brännlund, Shireen Al Shaana

Socialnämndens individutskott 1+1
Ordinarie: Bengt Swerlander, vice ordförande
Ersättare: Miriam Brolin

Myndighetsnämnden 2+2
Ordinarie: Fredrik Karlsson, 1:e vice ordförande, Bengt Mattsson
Ersättare: Urban Dagman, Samuel Bengtsson

Kultur- och fritidsnämnden 1+1
Ordinarie: Johanna Danielsson, 1:e vice ordförande
Ersättare: Anna-Karin Yngvesson

Valnämnden 1+1
Ordinarie: Per-Egon Eliasson
Ersättare: Annika Andersson

Höglandets överförmyndarnämnd 1+1
Ordinarie: Hugo Cruz
Ersättare: Annika Andersson

Sävebo AB 2+1
Ordinarie: Samuel Nickolausson, ordförande, Jonas Bringstam
Ersättare: Otto Petersson

AB Sävsjö Industribyggnader 1+2
Ordinarie: Benjamin Petersson, ordförande
Ersättare: Andreas Sjögren, Mikael Erlandsson

Njudung Energi Sävsjö AB 1 (Representant Njudung Vetlanda 1)
Ordinarie: Patrik Tranbom, vice ordförande

Njudung Sävsjö Elnät AB 1
Ordinarie: Patrik Tranbom, vice ordförande

Sävsjö Näringslivs AB 1+1
Ordinarie: Therese Petersson, 1:e vice ordförande
Suppleant: Stefan Persson

Stockarydsterminalen AB 1
Ordinarie: Stefan Gustafsson, ordförande

SavMAN AB 1+1
Ordinarie: Samuel Bengtsson, ordförande
Suppleant: Johanna Danielsson

Smålands bredband AB 1+1
Ordinarie: Samuel Bengtsson
Suppleant: Johanna Danielsson

Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening 1+1
Ordinarie: Fredrik Håkansson, ordförande
Ersättare: Johanna Danielsson

Kretslopp Sydost direktion
Ersättare: Therese Petersson

Höglandsförbundets direktion 1
Ordinarie: Therese Petersson (ordförande 2 år vart 10:de år)

Höglandets familjerättsnämnd 1
Ordinarie: Anncatrin Ek

Kommunalt forum 1
Ordinarie: Therese Petersson

Primärkommunal samverkan 1
Ordinarie: Therese Petersson

Höglandets samordningsförbund
Ersättare: Bengt Swerlander

Mediacenter 1
Ordinarie: Fredrik Håkansson

Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovård
Ersättare: Bengt Swerlander

Klimatrådet i Jönköpings län 1
Ordinarie: Therese Petersson

Representant i styrgrupp Energicentrum, energi- och klimatrådgivning i Jönköping 1
Ordinarie: Stefan Gustafsson

Ombud vid stämmor i kommunala bolag m.m.
Sävebo, Savman, Njudung energi, Sävsjö industribyggnader, Stockarydsterminalen, Sävsjö näringslivs AB, Höglandets samordningsförbund, Föreningen Sävsjöortens företagshälsovårdscentral, Företagshälsan Sävsjö AB, Kommunal energirådgivning, Kommunassurans syd AB, Mediacenter, Smålands turism AB, Träcentrum Nässjö, Kommuninvest

Ordinarie: Kommunstyrelsens ordförande (Therese Petersson)
Ersättare (när KSO är styrelseledamot): Kommunfullmäktiges ordförande (Stefan Gustafsson)

(Ordförande vid stämmor är som utgångspunkt Kommunfullmäktiges ordförande)

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 1+1
Ordinarie: Daniel Karlsson
Ersättare: Anders Griph

Kommunala pensionärsrådet 1+1
Ordinarie: Gunnel Lundgren, ordförande
Ersättare: Per Danielsson

Hållbarhetsrådet 2
Ordinarie: Therese Petersson, ordförande, Fredrik Håkansson

Nämndeman
Fredrik Håkansson

Begravningsombud
Bert Runesson