• Vad vill vi i vår kommun

  KRISTDEMOKRATERNA I SIGTUNA

  När KRISTDEMOKRATERNA I SIGUNA nu tittar framåt så arbetar vi för en ambitionsökning som skall göra större skillnad på riktigt. Vi skall fortsätta med vårt arbete för den enskilda människan i centrum, öka samhällsgemenskapen och arbeta så att du kan få den bästa vården i Stockholms län genom att möjliggöra att vårdcentralerna kan anställa kommunala läkare, enligt den så kallade ”Sigtuna-modellen”. Som tidigare praktiserats med framgång.

  En del av vårt uppdrag under kommande verksamhetsår är att lyssna på och informera våra medlemmar om vart vi är på väg. Attrahera nya väljare med våra viktigaste frågor inför valet med Kristdemokraternas politik och värdegrund som våra starkaste verktyg.

  Våra viktigaste frågor är

  • Sjukvården

  • Äldrefrågor

  • Trygghetsfrågor

  Parallellt med detta avser vi att förstärka vår lokala profil för företagarna i kommunen samt tydliggöra samarbetet med civilsamhällets organisationer.

  I Sigtuna kommun och i regionen görs årligen ett budgetarbete där Kristdemokraterna i Sigtunas politik läggs fram. På detta sätt markerar partiet lokalt prioriterade frågor tillsammans med aktuella frågor inom.

  • Utbildning och barnomsorg

  • Klimat

  • Jämställdhet

  • Kriminalpolitik

  • Ekonomisk politik och skatter