• Sigtunas seniorer ska ha rätt att välja äldreomsorg

  Valfriheten inom äldreomsorgen är en självklarhet för oss kristdemokrater. Politiker har inte rätt att frånta våra seniorer deras valfrihet. Den som har haft möjlighet att välja allt från frukostflingor till försäkringsbolag under livet ska inte berövas sin valfrihet under livets sista etapp.

  Kristdemokraterna vill utveckla möjligheten att välja äldreomsorg i Sigtuna kommun. För oss kristdemokrater är valfriheten en fråga om värdighet och respekt inför kommunens alla seniorer. Men det är också en fråga om kvalitet. Den som inte är nöjd med sin äldreomsorg måste få möjlighet att byta till en alternativ utförare.

  Här går en skarp skiljelinje mellan oss kristdemokrater och vänsteroppositionen. Kristdemokraterna vill låta seniorerna själva bestämma, medan Socialdemokraterna vill frånta alla seniorer rätten att välja en passande omsorg.

  Majoritetspartierna i Sigtuna kommun är överens om att valfriheten inom äldreomsorgen måste utvecklas – inte avvecklas. Under den senaste mandatperioden har valfrihetsreformen påbörjats och vi är mitt inne i en stor omställning. Från att Sigtuna kommun under lång tid har befunnit sig bland de sämsta 25 procenten i landet inom brukarnöjdhet har vi under den senaste mandatperioden påbörjat resan mot en bättre omsorg.

  Inom kort kommer en ny upphandling för hemtjänsten gå ut. Kristdemokraterna vill arbeta för att följande principer ska vara vägledande i upphandlingen:

  • Sigtunas seniorer ska ha möjlighet att välja mellan minst fyra utförare.
  • Kommunen ska kvalitetssäkra hemtjänsten och möjliggöra för många olika alternativ, men inte själva finnas med som en av utförarna.
  • Det ska inte finnas något kapacitetstak för enskilda utförare. Brukarna ska kunna välja helt fritt mellan de olika utförarna i kommunen.

  Kristdemokraterna värnar principen om att alla seniorer ska kunna välja såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Verklig valfrihet innebär att det måste finnas flera alternativ att välja emellan. Vi vill därför välkomna fler aktörer inom såväl hemtjänst som särskilda boenden till Sigtuna kommun.

  Kristdemokraterna vill dessutom att den som är 85 år, utan biståndsbedömning, ska ha möjlighet att flytta till ett särskilt boende om den så önskar – genom att verka för en så kallad äldreboendegaranti.

  Vi kristdemokrater är redo att kämpa för alla seniorers rätt att välja äldreomsorg i Sigtuna kommun!

  LÄS MER: Sigtunas seniorer förtjänar en god omsorg

  LÄS MER: Sigtunas seniorer är väl värda att lyssna på

  LÄS MER: Redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun

  LÄS MER: Kristdemokraternas äldrepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att människor ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Läs mer här om hur vi vill förbättra seniorernas situation.

  https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/aldre