• En attraktiv kommun – för människor, jobb och företag

  Sigtuna ska vara en attraktiv kommun – för människor, jobb och företag. Här finns unika möjligheter, med det strategiska läget mellan Stockholm och Uppsala, precis vid Arlanda.

  – Vi kristdemokrater vill skapa goda förutsättningar för fler företag att etablera sig här och för att människor ska se det som attraktivt att bo, arbeta och driva företag i Sigtuna kommun, säger Bengt Hellström, Kristdemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige.

  Sigtuna kommun har många möjligheter. Men vi står också inför en rad utmaningar. Vi kristdemokrater vill föra en politik som underlättar för företag, hjälper fler in på arbetsmarknaden, motverkar segregation och underlättar människors livspussel.

  – Därför behövs fortsatta satsningar på företagande, infrastruktur och integration i kommunen, säger Bengt Hellström.

  En politik för fler företag

  Sigtuna kommun ska ha ett gott företagsklimat. Fler företag lägger grunden för fler arbetstillfällen. Politiker kan inte kommendera fram jobb. Jobb skapas av företagarna, och de flesta jobben växer fram i små och medelstora företag. Kristdemokraterna vill se en ökad dialog med kommunens företagare för att vi som kommun ska kunna stödja dem på bästa sätt.

  – Som politiker vill jag fokusera på att stödja och underlätta för både befintliga och nya företagare, så att de finner det mödan värt att starta och driva företag i Sigtuna kommun – som i sin tur skapar jobb i kommunen, säger Bengt Hellström.

  En politik för en fungerande infrastruktur

  Sigtuna kommun är strategiskt lokaliserad, mitt i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. För att människor ska kunna bo, leva och arbeta här krävs goda kommunikationer. Arlanda Airport är dessutom ett viktigt nav för kommunikationen och en port mot övriga världen. Vi kristdemokrater vill utveckla infrastrukturen i Arlandaregionen och därigenom underlätta för fler etableringar, fler jobb, en starkare ekonomi och en förbättrad välfärd.

  Kristdemokraterna står helhjärtat bakom de förslag som Arlandaregionens parter lagt fram:

  • Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan, med fler spår mellan Stockholm-Uppsala
  • Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen
  • Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport
  • Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd infrastruktur och kollektivtrafiklösningar

  En politik för en bättre integration

  Sigtuna kommun har under lång tid byggt upp en integrations skuld. För att människor ska vilja flytta till vår kommun och känna sig trygga här krävs fortsatta insatser. Vi kristdemokrater vill bryta utanförskapet och underlätta för en fungerande integration. Tillsammans med de andra majoritetspartierna har vi drivit samhällsbyggnads lyftet. Några av de satsningar vi har genomfört under mandatperioden är:

  • Skapat en ny inriktning för samhällsplaneringen, genom en större balans mellan bostadsrätter, egna hem och hyresrätter
  • Förstärkta sociala insatser i socio-ekonomiskt utsatta områden, såsom
   • Föräldraskaps stöd
   • Satsning på stadsdels mammor med stöd till mammor i utanförskap
   • Jobbsatsningen ”steg mot försörjning”, med studier, praktik och arbete
   • Förbättrade kunskaper i svenska med fokus på mammor med barn i åldern 0 till 6 år

  Vi har tillsammans med de andra majoritetspartierna dessutom ingått i den så kallade samverkans överenskommelsen, där kommunen samarbetar med polisen för att:

  • Minska antalet otrygghets skapande händelser i offentlig miljö
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk samt utveckla avhoppar verksamhet
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet
  • Samlokalisera lokalpolisen i Sigtuna med kommunens resurser

  Även om mycket har hänt, så återstår fortfarande mycket att göra.

  Ett bättre företagsklimat, en bra infrastruktur och en fungerande integration. Det är Kristdemokraternas viktigaste prioriteringar för att Sigtuna ska vara en attraktiv kommun – för människor, jobb och företag.

  LÄS MER: Kristdemokraternas politik för arbete och företagande

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att underlätta för företag och för fler arbetstillfällen. Läs mer här om hur vi vill bidra till ett bättre företagsklimat:

  LÄS MER: Kristdemokraternas politik för ökad trygghet

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att skapa trygghet i människors vardag. Läs mer här om hur vi vill göra vardagen tryggare för fler: