• Trygga familjer bygger ett tryggt Sigtuna!

  Sociala insatser riktade mot människor i utanförskap – med särskilt fokus på stöd till familjen. Så vill Kristdemokraterna öka tryggheten i Sigtuna kommun.

  ­– Vårt mål är att alla kommunens invånare ska kunna leva sina liv i trygghet, säger Bengt Hellström, Kristdemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

  Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna – tillsammans med de andra majoritetspartierna – satsat hela 45 miljoner kronor per år för att öka tryggheten i Sigtuna kommun.

  – Tillsammans har vi lanserat Samhällsbyggnadslyftet, som syftar till att öka tryggheten för alla som bor i vår kommun. En viktig del av detta är de sociala satsningarna på att bryta segregation och utanförskap i Sigtuna kommun, säger Bengt Hellström.

  I satsningen ”Steg mot försörjning” har personer som står långt från arbetsmarknaden fått stöd genom studier, praktik och arbete. Och i satsningen Brobygget på Valsta torg har barn och unga kunnat ta del av kostnadsfria sport- och fritidsaktiviteter.

  – Unga människor som riskerar att hamna i utanförskap och destruktiva miljöer behöver samhällets stöd. De sociala insatserna behöver sättas in tidigt, säger Bengt Hellström.

  För Kristdemokraterna har stödet till föräldrar och familjer varit särskilt viktigt.

  – Trygghet börjar i familjen, och det är därför vi vill satsa extra på stöd till familjerna. Vi tror att trygga familjer bygger ett tryggt Sigtuna, säger Bengt Hellström.

  Några av de riktade insatserna mot familjer som redan har genomförts eller beslutats om är följande:

  • Utvecklat föräldraskapsstöd – kurser, stöd och inspiration med fokus på föräldraskap som särskilt riktar sig till föräldrar som är födda i andra länder
  • Stadsdelsmammor – en grupp kvinnor med bakgrund i andra länder, som anställts för att stödja och hjälpa andra kvinnor med liknande bakgrund
  • Förbättrade kunskaper i svenska, med fokus på mammor och barn i åldern 0 till 6 år

  Under den kommande mandatperioden vill Kristdemokraterna se fortsatta sociala satsningar – med fokus på stöd till föräldrar, barn och unga. Bland annat vill Kristdemokraterna lansera en fritidscheck för barn och unga i Sigtuna kommun.

  – Vi vill ge alla barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid, eftersom det ökar välmåendet och förhindrar att de hamnar i destruktiva miljöer. I slutändan bidrar det till ökad trygghet för alla i Sigtuna kommun, säger Bengt Hellström.

  LÄS MER: Kristdemokraternas familjepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att stärka familjen som samhällets mest grundläggande gemenskap och ge föräldrarna mer tid för barnen. Läs mer här om hur vi vill bidra till större frihet och trygghet för landets familjer:

  LÄS MER: Politiken ska stödja familjen – inte styra den!

  LÄS MER: Inför fritidscheck – för ungas välmående och allas trygghet!

  LÄS MER: läs mer fortlöpande information på KD Sigtunas Facebook sida