• Sigtunas seniorer är väl värda att lyssna på

  Kristdemokraterna vill fördjupa dialogen med seniorerna i Sigtuna kommun. Att vi bjuder in kommunens seniora invånare till delaktighet och dialog är ytterst en fråga om värdighet och respekt. Vi kristdemokrater tar seniorernas intressen på största allvar.

  Under innevarande mandatperiod har vi kristdemokrater tagit flera olika initiativ för att utöka dialogen med seniorer i kommunen, bland annat genom att:

  • Bjuda in seniora intresseorganisationer till dialog och driva deras frågor
  • Skapa olika mötesplatser för kommunens seniora invånare
  • Genomföra satsningar för att öka IT-kompetensen bland seniorer i kommunen

  Under de senaste fyra åren har Kristdemokraterna – tillsammans med de andra partierna i majoriteten – städat upp efter den ekonomiska oredan i kommunen. Samtidigt har vi drivit på för att förbättra såväl kvalitet som valfrihet inom äldreomsorgen.

  Under den kommande mandatperioden vill vi kristdemokrater fördjupa dialogen med seniorerna i Sigtuna kommun. Och vi fortsätter förstås kampen för att förbättra äldreomsorgen och för rätten till valfrihet inom äldreomsorgen.

  Kristdemokraterna är garanten för att Sigtunas seniorer ska kunna åldras i trygghet och värdighet.

  Vi kristdemokrater är redo att utöka dialogen och skapa delaktighet för alla seniorer i Sigtuna kommun!

  LÄS MER: Sigtunas seniorer förtjänar en god omsorg

   LÄS MER: Sigtunas seniorer ska ha rätt att välja äldreomsorg

   LÄS MER: Redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun

  LÄS MER: Kristdemokraternas äldrepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att människor ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Läs mer här om hur vi vill förbättra seniorernas situation.

  https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/aldre