• Årsmöte

   

  Den 24 februari genomförde Kristdemokraterna i Sigtuna sitt årsmöte för verksamhetsåret 2020.

  Kvällen började med att Nike Örbrink (förbundsordförande KDU) pratade om att fokusera på de största utmaningarna för unga ur ett Kristdemokratiskt perspektiv med fokus på de sociala frågorna. Med sin energi och intressanta presentation fick Nike årsmötesdeltagarna att lyssna noga under ca en timme. Innehållet av KDU arbetet och deras visioner och engagemang som Nike presenterade gör att framtiden ser ljus ut för Kristdemokraterna. Tack för din insats som årsmötesordförande Nike.

  Årsmötet (utdrag ur protokollet)
  Ordförande Bengt Hellström redogjorde för det gångna årets verksamhet (2020) och presenterar resultaträkningen för KD Sigtunas partiavdelning. Överskottet för verksamhetsåret 2020 överförs i ny räkning.
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gånga verksamhetsåret 2020, noterades som enhälligt.
  Bengt Hellström omvaldes till ordförande och Kurt Pettersson omvaldes till vice ordförande för en tid av ett år.
  Det var omval för Karsten Bjärbo, Olle Henriksson samt nyval av Kerstin Eriksson för en tid av två år.
  Två nya kvinnor valdes in i styrelsen, vilket är jätteroligt. Det är Anki Landenmark och Lina Cederferm för en tid av ett år.
  Bengt Edström och Adam Socha är valda till årsmötet 2022.
  Tidigare revisorn Per-Olov Eurell omvaldes som revisor för 2021.
  En helt ny valberedning valdes. Det är Johnny Johansson som är sammankallande tillsammans med Ann-Marie Henriksson och Erik Elverö. De bildar valberedningen för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
  Verksamhetsplan och budget för 2021 fastställdes
  Beslut att nominera Karsten Bjärbo till partidistriktsstyrelsen.
  Med vänliga hälsningar
  KD Sigtuna