• Sigtunas seniorer förtjänar en god omsorg

  Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna varit drivande i arbetet med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Efter många år av allvarliga kvalitetsbrister har vi kristdemokrater initierat en lång rad åtgärder för att förbättra kvaliteten inom såväl hemtjänst som på särskilda boenden.

  Vi har bland annat:

  • Som första kommun i Sverige kvalitetscertifierat samtliga äldreboenden i Sigtuna kommun enligt ISO-standard
  • Silviahemscertifierat flera av våra demensboenden
  • Förstärkt kompetensen inom välfärdteknik
  • Utökat bemanningen med fler sjuksköterskor, samt fysio- och arbetsterapeuter
  • Drivit frågan om förbättrad språkkompetens inom äldreomsorgen
  • Beslutat att införa heltid som norm inom äldreomsorgen
  • Och mycket annat…

  Även om den negativa trenden nu är på väg att brytas, så är arbetet långt ifrån färdigt. Under den kommande mandatperioden behöver vi fortsätta arbetet med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

  Kristdemokraterna vill bland annat:

  • Låta brukaren få ökat inflytande i samband med biståndsbedömning av hemtjänst och komma bort från minutstyrningen – de äldres behov ska alltid stå i centrum
  • Kompetensutveckla både tim- och fastanställda, bland annat genom att ge möjlighet att studera till undersköterska på arbetstid
  • Fortsätta att minska antalet vikarier inom hemtjänsten och på äldreboenden

  För oss kristdemokrater är det dessutom en självklarhet att alla seniorer ska kunna välja såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Och vi vill att den som har fyllt 85 år, utan biståndsbedömning, ska ha möjlighet att flytta till ett särskilt boende om den så önskar.

  Vi kristdemokrater är redo att kämpa för en god äldreomsorg i Sigtuna kommun!

  LÄS MER: Sigtunas seniorer ska ha rätt att välja äldreomsorg

  LÄS MER: Sigtunas seniorer är väl värda att lyssna på

   LÄS MER: Redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun

   LÄS MER: Kristdemokraternas äldrepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att människor ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Läs mer här om hur vi vill förbättra seniorernas situation.

  https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/aldre